آخرین وضعیت صادرات به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آمار تجارت خارجی در فروردین ماه سال جاری نشان می‌دهد که تبادل تجاری در حوزه کالاهای غیرنفتی با امارات متحده عربی ۷۳۷ هزار و ۲۸ تن کالا به ارزش ۲۳۰ میلیون و ۵۶۱ هزار دلار بوده است و ۸.۶۴ درصد از وزن و ۹.۰۵ درصد از ارزش کل صادرات ایران را به خود اختصاص داده است.

صادرات به امارات در فروردین ماه سال گذشته به میزان یک میلیون و ۱۹۲ هزار تن کالا به ارزش ۵۴۸ میلیون و ۶۳۹ هزار دلار بود.

به این ترتیب آمار نشان می‌دهد که میزان صادرات به امارات در فروردین ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل از نظر وزنی ۳۸.۱۹ درصد و از نظر ارزشی ۵۷.۹۸ درصد کاهش یافته است.

رشد ۵۵ درصدی صادرات به قطر

در فروردین ماه صادرات به قطر در حد ۴۵ هزار و ۹۵ تن به ارزش ۸ میلیون و ۲۸۴ هزار دلار بوده است و تنها ۰.۵۳ درصد از وزن و ۰.۳۳ درصد از ارزش کل صادرات ایران در این مدت را در بر گرفته و قطر را در رده ۲۳ کشورهای دریافت کننده کالا از ایران قرار داده است.

بر اساس آمار، در فروردین ماه سال گذشته، ۹۹ هزار و ۶۵۱ تن کالا به ارزش ۱۸ میلیون و ۴۴ هزار دلار به قطر صادر شده بود که ۱.۲۶ درصد از وزن و ۰.۵۸ درصد از ارزش کل صادرات ایران را در برگرفته بود.

به این ترتیب آمار نشان می‌دهد صادرات به قطر در فروردین ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته، از لحاظ وزنی ۵۴.۷۵ کاهش یافته اما از لحاظ ارزشی ۵۴.۰۹ درصد افزایش یافته است.

کاهش ۷۸ درصدی صادرات به عمان

همچنین در این ماه ۷۳ هزار و ۹۳۸ تن کالا به ارزش ۱۰ میلیون و ۴۲۵ هزار دلار به کشور عمان صادر شده که ۰.۸۷ درصد از وزن و ۰.۴۱ درصد از ارزش کل صادرات ایران را شامل می‌شود و عمان را در رده ۱۹ کشورهای دریافت کننده کالا از ایران قرار داده است.

در فروردین ماه سال گذشته ۱۷۲ هزار و ۱۹۱ تن کالا به ارزش ۴۶ میلیون و ۹۴۶ هزار دلار به عمان کالا صادر شده بود که به این ترتیب میزان صادرات در فروردین سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۵۷.۰۶ درصد از نظر وزنی و ۷۷.۷۹ درصد از نظر ارزشی کاهش یافته است.

صادرات به کویت ۶۴ درصد کاهش یافت

صادرات به کویت در فروردین ماه سال جاری به میزان ۱۸۱ هزار و ۸۹۱ تن به ارزش ۹ میلیون و ۶۱۴ هزار دلار بوده است که از این حیث کویت در رده ۲۰ واردکننده کالا از ایران قرار دارد.

در فروردین ماه سال گذشته ۳۴۵ هزار و ۶۴۶ تن کالا به ارزش ۲۶ میلیون و ۸۷۴ هزار دلار به کویت کالا صاد شده بود که به این ترتیب میزان صادرات در فروردین سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۴۷.۳۸ درصد از نظر وزنی و ۶۴.۲۲ درصد از نظر ارزشی کاهش یافته است.

کاهش ۳۴ درصدی صادرات به بحرین

در فروردین ماه سال جاری ۷۳۸ تن کالا به ارزش ۵۱۳ هزار دلار به بحرین کالا صادر شده است و بحرین را در رده ۵۰ دریافت کننده کالا از ایران قرار داده است.

در ماه مشابه سال گذشته ۳۰۵ تن کالا به ارزش ۷۷۹ هزار دلار به بحرین کالا صادر شده بود که به این ترتیب صادرات به این کشور در فروردین ماه سال جاری نسبت به فروردین ماه سال گذشته از نظر وزنی ۱۴۱.۴۲ درصد افزایش و از نظر ارزشی ۳۴.۱۶ درصد کاهش داشته است.

حتما ببینید

از هفته آینده ماشین آلات بخش تولید با سپرده چکی ترخیص می‌شود

خبرخوش وزیر اقتصاد برای تولیدکنندگان؛ وزیر اقتصاد گفت: واردکنندگان ماشین آلات بخش تولید به صورت …