ارتقای رتبه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان مرکزی در ۲سال اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر توسطی روز پنج شنبه در حاشیه نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتی اختلاف بین مودیان و سازمان امور مالیاتی به وجود آورده است.

وی ادامه داد: در ماده ۲۵۱ سقف تعیین شده برای نماینده وزیر در استان و هیات حل اختلاف این ماده ۵۰۰ میلیون تومان بود که امروزه بسیاری از مودیان مالیاتی استان بیش از ۵۰۰ میلیون تومان در بخش حقوقی و ۵۰ میلیون در بخش حقیقی را رد می کنند که قابلیت رسیدگی در استان را نداشت و سقف اشخاص حقیقی را سه میلیارد تومان  و اشخاص حقوقی را یک میلیارد تومان پیشنهاد کردیم که برای تصویب نهایی باید به وزارت اقتصاد و دارایی ارسال شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: در حوزه ماده ۱۳۲ قرار شد برای شهرک های صنعتی مصوبه‌ای تدوین شود تا در حوزه طرح توسعه، نوسازی و بازسازی مشمول معافیت مالیاتی شوند.

توسطی افزود: در خصوص معافیت مالیاتی خدمات عمران نوسازی و بازسازی شهرک های صنعتی نیز مقرر شد، اصلاح اساسنامه صورت پذیرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی گفت: عملکرد شش ماهه این شورا نشان از برگزاری جلسات منظم دارد و طی دو سال گذشته از رده ۲۳ به رده ۵ شورای گفت و گوی کشور ارتقا پیدا کرد.

حتما ببینید

کمبود کارگر در واحدهای تولیدی خراسان رضوی موضوع جدی است

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوبعلی نظری روز پنجشنبه در یکصدمین نشست شورای گفت و گوی …