اصلاحات اداری در خانه صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی

در این نشست ضمن بررسی فعالیتهای ۹ ماهه خانه صنعت ،معدن و تجارت استان ،پیشنهادات همکاران روابط عمومی ،دبیرخانه ،امور مالی ،کارگزینی و کارپردازی برای توسعه فعالیتها بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد
در این نشست حسن حسینی ریاست خانه در سخنانی اظهارداشت :موفقیتهای خانه صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی حاصل کار تیمی است
وی افزود :در سال ۱۴۰۰ فعالیتهای خانه توسعه بیشتری می یابد
وی گفت :به منظور ارتقای خدمات ارایه شده ،بخش اداری خانه متحول خواهد شد

حتما ببینید

پنجمین کنفرانس بین المللی هلدینگ و گروه شرکت ها

پنجمین کنفرانس هلدینگ شهریور ماه ۱۴۰۱ برگزار می‌شود پنجمین دوره کنفرانس با همکاری خانه صنعت، …