افزایش ۲۴ درصدی واردات ذرت دامی/ واردات کنجاله ۱۷ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت واردات نهاده های دامی شامل ذرت دامی، جو به استثنای بذر، کنجاله و لوبیای سویا نشان می دهد، واردات این محصولات طی هشت ماه سال جاری، تقریبا بدون مشکل و به صورت مستمر انجام شده است.

بر این اساس، واردات ذرت دامی در هشت ماه ابتدای امسال ۵ میلیون و ۵۰۶ هزار تن بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۴ میلیون و ۴۴۰ هزار تن بود، حکایت از افزایش ۲۳.۹۹ درصدی دارد. 

همچنین، در هشت ماه گذشته از سال جاری، یک میلیون و ۰۴ هزار و ۳۷۷ تن جو (به استثنای بذر) وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که یک میلیون و ۵۷۰ هزار و ۵۵۹ تن بود افزایش ۲.۱۵ درصدی را نشان می دهد.

واردات لوبیای سویا نیز طی هشت ماه سال جاری به میزان یک میلیون و ۹۹۸ هزار و ۱۹ تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که یک میلیون و ۵۸۱ هزار و ۱۱۱ تن بود حکایت از رشد ۲۶.۳۷ درصدی واردات این محصول دارد.

البته در هشت ماه سال جاری، ۷۳۲ هزار و ۸۱۵ تن کنجاله وارد کشور شده است که در مقایسه با ۸۷۹ هزار و ۷۰۹ تنی که در هشت ماهه‌ی سال گذشته وارد کشور شده بود، نشان می دهد واردات این محصول ۱۶.۷۰ درصد با کاهش مواجه شده است.

به گزارش مهر، وضعیت واردات نهاده های دامی در هشت ماه سال جاری به تفکیک ماه به شرح زیر است.

میزان واردات ذرت دامی و جو به تفکیک ماه:

ذرت دامی جو به استثنای بذر
ماه وزن(کیلوگرم) ارزش(دلار) ماه وزن(کیلوگرم) ارزش(دلار)
فروردین ۶۱۹.۷۱۰.۳۶۶ ۱۳۸.۳۵۴.۴۹۲ فروردین ۱۴۰.۱۴۲.۷۵۲ ۳۰.۳۸۴.۰۱۸
اردیبهشت ۷۰۱.۷۴۳.۹۵۶ ۱۵۸.۰۴۶.۱۸۲ اردیبهشت ۲۲۸.۳۳۶.۰۳۶ ۴۸.۸۵۶.۱۰۹
خرداد ۵۹۲.۸۰۰.۷۸۴ ۱۳۹.۱۳۱.۸۲۱ خرداد ۲۵۹.۴۲۹.۰۲۱ ۵۵.۹۲۷.۹۱۶
تیر ۱.۱۹۰.۰۱۲.۹۰۵ ۲۷۵.۰۲۷.۲۳۲ تیر ۱۴۴.۱۸۵.۳۵۷ ۳۰.۵۵۸.۶۰۴
مرداد ۴۳۶.۵۷۱.۴۶۲ ۱۰۳.۶۲۸.۵۰۴ مرداد ۱۴۳.۳۵۹.۰۸۶ ۳۱.۳۸۳.۴۸۰
شهریور ۶۰۷.۶۱۹.۸۵۲ ۱۴۷.۱۳۹.۸۸۴ شهریور ۹۷.۹۰۱.۱۰۵ ۲۱.۴۶۱.۹۸۱
مهر ۶۰۷.۰۷۶.۷۵۱ ۱۴۵.۰۰۲.۲۳۲ مهر ۲۲۸.۳۳۹.۳۱۸ ۵۲.۵۴۰.۷۸۳
آبان ۷۵۰.۵۷۸.۸۴۷ ۱۷۵.۲۱۶.۹۰۶ آبان ۳۶۲.۶۸۴.۷۵۵ ۸۳.۸۷۵.۶۲۶
جمع ۵.۵۰۶.۱۱۴.۹۲۳ ۱.۲۸۱.۵۴۷.۲۵۳ جمع ۱.۶۰۴.۳۷۷.۴۳۰ ۳۵۴.۹۸۸.۵۱۷

میزان واردات کنجاله و لوبیای سویا به تفکیک ماه:

کنجاله لوبیای سویا
ماه وزن(کیلوگرم) ارزش(دلار) ماه وزن(کیلوگرم) ارزش(دلار)
فروردین فروردین ۲۴۵.۳۵۸.۹۰۱ ۱۵۴.۹۰۵.۲۷۸
اردیبهشت ۱۹۳.۴۸۸.۱۰۵ ۷۵.۲۷۷.۷۳۸ اردیبهشت ۲۰۷.۵۳۷.۲۸۰ ۹۲.۹۵۴.۸۵۷
خرداد ۶۷.۶۰۲.۵۳۵ ۳۲.۱۹۳.۰۷۱ خرداد ۲۸۷.۹۷۶.۶۸۵ ۱۲۴.۷۰۲.۵۲۶
تیر ۶۱.۹۶۱.۵۰۶ ۲۹.۶۱۹.۶۳۲ تیر ۲۵۸.۰۹۳.۷۰۵ ۱۱۹.۵۴۷.۰۲۳
مرداد ۱۰۲.۰۶۵.۶۸۸ ۴۸.۱۰۳.۰۴۱ مرداد ۲۲۳.۹۷۶.۵۷۰ ۱۰۳.۲۱۷.۲۵۳
شهریور ۱۱.۰۵۹۰.۱۶۱ ۵۳.۶۲۸.۳۵۴ شهریور ۲۴۲.۳۰۴.۲۴۶ ۱۰۹.۳۹۶.۸۷۷
مهر ۱۲۹.۶۵۴.۰۰۰ ۵۶.۶۲۹.۰۱۱ مهر ۱۹۹.۹۰۸.۰۰۹ ۸۴.۴۰۲.۲۷۶
آبان ۶۷.۴۵۳.۸۴۶ ۳۱.۴۷۸.۰۸۰ آبان ۳۳۲.۸۶۴.۳۸۱ ۱۴۲.۴۲۲.۶۴۱
جمع ۷۳۲.۸۱۵.۸۴۱ ۳۲۶.۹۲۸.۹۲۷ جمع ۱.۹۹۸.۰۱۹.۷۷۷ ۹۳۱.۵۴۸.۷۳۱

حتما ببینید

نشست مشترک مسئولان گمرکات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان به منظور توسعه همکاری‌های گمرکی …