اقدام وسرمایه گذاری برای کاهش نرخ بیکاری درلرستان صورت نگرفته است

حسین سلاح ورزی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اعلام نرخ جدید بیکاری در کشور و همچنین استان لرستان، اظهار داشت: کاهش نرخ بیکاری و بهبود شرایط در لرستان مستلزم اقدامات مؤثر، مشخص و هدفمند است.

وی، عنوان کرد: در استان لرستان در این رابطه اتفاق خاصی رخ نداده است.

رئیس اتاق بازرگانی لرستان، تصریح کرد: در عین حالی که سرمایه گذاری جدیدی در استان صورت نگرفته است، برنامه مدون و یا مشخصی برای کاهش بیکاری در لرستان صورت نگرفته است.

سلاح ورزی، تاکید کرد: در واقع اقدام خاصی صورت نگرفته که منجر به اصلاح نرخ بیکاری در استان شود.

حتما ببینید

استعفای دسته جمعی در اتاق بازرگانی زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، ۵ عضو از ۱۵ عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی …