اقلام بهداشتی مقابله باکرونا قبل از تخصیص ارز ترخیص می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی وکیلی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی، اعلام کرد که در صورت ارائه تاییدیه بانک مبنی بر قرار گرفتن در صف تأمین ارز، کالاهای موجود در اماکن گمرکی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که دارای ثبت سفارش بانکی بوده و برای رفع نیازهای پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا و جبران آثار اقتصادی آن در جامعه مورد نیاز می‌باشد، ترخیص شوند.

در این بخشنامه آمده است: به پیوست تصویر نامه دبیر هیئت دولت مبنی بر اینکه «به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود نسبت به ترخیص کالاهای موجود در اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی یا کالاهای وارده به آنها که دارای ثبت سفارش بانکی بوده و در نوبت تأمین ارز بانکی قرار دارند و برای رفع نیازهای پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا و جبران آثار اقتصادی آن در جامعه مورد نیاز می باشند» ارسال می‌گردد، خواهشمند است دستور فرمائید وفق مفاد نامه فوق صرفاً در خصوص کالاهای موضوع بخشنامه لباس گان موضوع شناسه ۷۴۳۰۶۵۳ و کالاهای موضوع نامه وزارت صمت شامل تجهیزات سرمایه‌ای و اقلام مقابله فردی با ویروس کرونا و صرفاً در صورت ارائه تاییدیه بانک مبنی بر قرار گرفتن ثبت سفارش مربوطه در صف تأمین ارز با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند.

حتما ببینید

پلیس امنیت اقتصادی یار و همراه گمرک است 

در همایش پلیس امنیت اقتصادی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از خدمات، اقدامات و تحولات …