انتخاب اعضای جدید اتاق بازرگانی استان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اتاق بازرگانی استان زنجان، غلامحسین جمیلی، علی یگانه فرد، محسن عطائیان، محسن حمیدی و سید علیرضا حجازیان منتخبان بخش بازرگانی نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان بودند.

همچنین محمود ضرابی، صمد یوسفی اصل، د اود سقایی، علی باقر زاده، غلامحسین حسن نژاد منتخبان بخش صنعت نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان بودند.

همچنین از بخش معدن نیز ولی‌الله منصوری، سهند علی فلاحی و از بخش کشاورزی نیز ابراهیم جمیلی، هاشم حاج علی‌اکبری و مهدی رنگ رونا در انتخابات اتاق بازرگانی استان زنجان برگزیده شدند.

حتما ببینید

استعفای دسته جمعی در اتاق بازرگانی زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، ۵ عضو از ۱۵ عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی …