انواع بیمه باربری

 

نرخ بیمه باربری

انواع کلوزهای بیمه حمل و نقل  (انواع کلوزهای بیمه باربری)

کلوز C
بیمه حمل‌ونقل کلوز C پایین‌ترین سطح پوشش بیمه ای را داشته و عموماً خسارت‌های کلی را پوشش می‌دهد. خطرات تحت پوشش این کلوز عبارت‌اند از:
•     تلف یا آسیب وارده به مورد بیمه که منطقاً مرتبط با یکی از موارد زیر باشد:
o    آتش‌سوزی یا انفجار.
o     به گل نشستن و زمین‌گیر شدن، برخورد با کف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور.
o     واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی.
o     تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب.
o    تخلیه کالا در بندر اضطراری.
•     تلف یا آسیب وارد به کالای مورد بیمه که علت آن یکی از امور زیر باشد.
o     فداکردن کالا در جریان خسارت عمومی.
o     به دریا انداختن کالا جهت سبک‌سازی کشتی.

کلوز B
سطح پوشش بیمه کلوز B از بیمه کلوز C گسترده‌تر بوده و از کلوز A محدودتر است. این کلوز خطرات زیر را پوشش می‌دهد:
•    تلف یا آسیب وارده به مورد بیمه که منطقاً مرتبط با یکی از موارد زیر باشد:
o    آتش‌سوزی یا انفجار.
o    به گل نشستن و زمین‌گیر شدن، برخورد با کف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور.
o    واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی.
o    تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب.
o    تخلیه کالا در بندر اضطراری.
o    زلزله، آتشفشان یا صاعقه.
•    تلف یا آسیب وارد به کالای مورد بیمه که علت آن یکی از امور زیر باشد.
o     فداکردن کالا در جریان خسارت عمومی.
o    به دریا انداختن کالا جهت سبک‌سازی کشتی یا به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی.
o    ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به کشتی، شناور، محفظه کالا، کانتینر، لیفت وان یا محل انبار.
•    تلف شدن کلی هر بسته در کشتی یا شناور و یا تلف کلی هر بسته به علت افتادن بهنگام بارگیری و یا تخلیه کشتی یا شناور.
همان‌گونه که از سطح پوشش این کلوز مشخص است، در بیمه با شرط B، علاوه بر پوشش تمامی خطرات کلوز C خسارت‌های ناشی از خطرات زیر را نیز پوشش می‌دهد:
•    زلزله، آتشفشان یا صاعقه
•    ورود آب دریا‌، دریاچه یا رودخانه به کشتی‌، شناور، محفظه کالا، کانتینر، لیفت وان و یا محل انبار
•    تلف شدن کلی هر بسته در کشتی یا شناور و تلف کلی هر بسته به علت سقوط در هنگام بارگیری و یا تخلیه کشتی و یا شناور
•    به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی.

کلوز A
این نوع بیمه کاملترین نوع بیمه حمل‌ونقل است و کلیه خطرات به‌جز موارد استثنا شده را شامل می‌شود. به‌عبارت‌دیگر کلوز A برخلاف کلوزهای B و C که خطرات تحت پوشش بیمه را نام می‌برند، به موارد استثنا اشاره می‌نماید و سایر موارد را تحت پوشش قرار می‌دهد. درواقع پوشش این کلوز عام بوده و فقط استثناها خارج از سطح پوشش آن هستند. استثناهای این کلوز عبارت‌اند از:
•    تلف، آسیب یا هزینه ناشی از سوء عمل ارادی بیمه‌گذار
•    نشت و ریزش عادی، کسری عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی مورد بیمه.
•     تلف، آسیب یا هزینه ناشی از کافی نبودن یا نامناسب بودن بسته‌بندی یا آماده‌سازی مورد بیمه برای حمل. بسته‌بندی شامل بارچینی در کانتینر و لیفت وان نیز می‌گردد، به شرط اینکه چنین عملی قبل از شروع بیمه کالا یا بوسیله بیمه‌گذار یا کارکنان وی انجام شده باشد.
•     تلف، آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه.
•    تلف، آسیب یا هزینه‌ای که علت اساسی آن تاخیر باشد، حتی اگر این تاخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد (به‌استثناء هزینه‌های مربوط به خسارت همگانی)
•    تلف، آسیب یا هزینه ناشی از ورشکستگی یا اعسار مالکان، مدیران، اجاره‌کنندگان یا گردانندگان کشتی یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یکی از آن‌ها.
•    تلف، آسیب یا هزینه ناشی از کاربرد هر نوع سلاح جنگی که با انرژی اتمی یا شکست و یا ترکیب هسته‌ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو یا ماده رادیواکتیو کار کند.
•     استثناء مربوط به عدم قابلیت دریانوردی و نامناسب بودن کشتی برای دریانوردی:
o    عدم قابلیت دریانوردی کشتی یا کرجی.
o    نامناسب بودن کشتی، کرجی، وسیله حمل، کانتینر یا لیف وان جهت حمل سالم مورد بیمه مشروط براینکه بیمه‌گذار یا کارکنان وی از چنین عدم قابلیت دریانوردی یا نامناسب بودن در زمان بارگیری کالای مورد بیمه در وسائط مذکور اطلاع داشته باشند.
•    استثناء خطر جنگ: از بین رفتن، آسیب‌دیدگی یا هزینه‌های ناشی از عوامل زیر تحت پوشش این نوع بیمه نیست:
o    جنگ، جنگ داخلی، انقلاب، شورش، قیام و یا زدوخوردهای داخلی ناشی از این امور یا هرگونه عمل خصمانه توسط یا بر علیه یکی از دو قدرت متخاصم.
o     توقیف، ضبط، مصادره، تصرف یا اثرات ناشی از این امور یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آن‌ها.
o    مین، اژدر و بمب های متروکه یا سایر سلاحهای جنگی به جا مانده و متروکه.
•    استثناء خطر اعتصابات: این نوع بیمه نامه به هیچ وجه تلف، آسیب یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمیدهد:
o     عمل اعتصاب‌کنندگان، جلوگیری از ورود کارگران یا عمل اشخاصی که در درگیری‌های کارگری، آشوب‌ها یا اغتشاشات داخلی شرکت می‌کنند.
o    اعتصاب، تعطیل محل کار، درگیری‌های کارگری، آشوب‌ها و یا اغتشاشات داخلی.
o    عمل هر تروریست یا هر شخصی با انگیزه سیاسی.

اصطلاحات بیمه باربری

 

نوین تجارت محترمویدئوهای بیشتر ببینید

حتما ببینید

عوامل موثر در انتخاب حالت بیمه حمل و نقل بین الملل

تصور ما این است که شما میدانید بیمه تجاری یا بیمه حمل و نقل چیست؟ …