با سفر آقای رئیسی امیدواریم صادرات‌مان به تاجیکستان گسترش یابد

با سفر آقای رئیسی امیدواریم صادرات‌مان به تاجیکستان گسترش یابد

روشنک رئیس اتاق بازرگانی ایران و تاجیکستان گفت: رابطه تجاری ایران وتاجیکستان رابطه عمیقی است چون به لحاظ فرهنگی بسیار به ما نزدیک و خوب هستند.

حتما ببینید

استعفای دسته جمعی در اتاق بازرگانی زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، ۵ عضو از ۱۵ عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی …