بررسی تحلیلی پیام گشایش اعتبار اسنادی MT700

پس از آشنایی با ساختار سوئیفت در فرایند صادرات و واردات کالا و پیامهای قابل استفاده در روش اعتبار اسنادی در گاهنامه قبل،به بررسی مهمترین پیام گروه مربوط به اعتبار اسنادی یعنی پیام سوئیفتی گشایش اعتبار می پردازیم. جهت مطاله این بخش فایل پیوستی را دانلو بفرمایید.

 

حتما ببینید

انواع اعتبار اسنادی

انواع اعتبار اسنادی به قلم دکتر رحیم محترم با توجه به گسترش تجارت و بازرگانی …