بلامانع بودن اعمال همزمان تخفیف ترجیحی و کاهش سود بازرگانی کالاها

به گزارش خبرنگار مهر، علی معقولی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی کشور بلامانع بودن اعمال همزمان تخفیف ترجیحی و کاهش سود بازرگانی کالاهای تجاری وارده از مناطق آزاد و بلامانع بودن کاهش سود بازرگانی مناطق آزاد در خصوص قطعات CKD خودرو به نام واحد های تولیدی خودرو را اعلام کرد.

در این بخشنامه آمده است: با توجه به بند ۱ و ۲ صورتجلسه منعقده مورخ ۲۰/۵/۹۷ فی مابین گمرک ایران و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مقتضی است دستور فرمایند از تاریخ صدور این بخشنامه نسبت به رعایت موارد زیر ضمن لحاظ سایر مقررات مربوطه اقدام لازم معمول دارند:

۱.اعمال همزمان تخفیف تعرفه ترجیحی و کاهش سود بازرگانی کالاهای تجاری وارده از طریق مناطق آزاد موضوع تصویب نامه شماره ه۴۷۲۵۷ت/۱۸۶۹۹۴ مورخ ۲۶/۹/۹۰ هیات محترم وزیران بلامانع می باشد.

۲.اعمال کاهش سود بازرگانی کالاهای تجاری وارده، از طریق مناطق آزاد موضوع تصویب نامه یادشده در بند۱، در خصوص واردات قطعات CKD خودرو (به استثنای خودروی کامل و قطعات به صورت FULL CKD) به نام واحدهای تولیدی خودروساز دارای درصد ساخت داخل بلامانع می باشد. مقتضی است دستور فرمایید با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.

حتما ببینید

پلیس امنیت اقتصادی یار و همراه گمرک است 

در همایش پلیس امنیت اقتصادی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از خدمات، اقدامات و تحولات …