تجارت ۱۹ میلیارد دلاری با همسایگان طی هفت ماه امسال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مهدی میر اشرفی معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، گفت: میزان تجارت خارجی کشورمان با همسایگان در هفت ماهه امسال، بیش از ۵۰ میلیون و ۴۱۰ هزار و ۶۲۳ تن کالا برابر با ۱۹ میلیارد و ۶۲۰ میلیون و ۷۱ هزار و ۵۹۷ دلار است.

وی با تشریح وضعیت تجارت خارجی کشورمان با همسایگان گفت: کل تجارت خارجی کشورمان در هفت ماهه نخست سال ۸۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تن به ارزش ۳۸ میلیارد و ۲۷۸ میلیون دلار بوده است که از این میزان تجارت با کشورهای همسایه ۵۰ میلیون و ۴۱۰ هزارو ۶۲۳ تن وبه ارزش ۱۹ میلیارد و ۶۲۰ میلیون و ۷۱ هزارو ۵۹۷ دلار بوده است.

معاون وزیر اقتصاد افزود: از این میزان تجارت، سهم صادرات کشورمان به همسایگان بیش از ۴۱ میلیون و ۸۱۸ هزارو ۷۳ تن و به ارزش ۱۱ میلیارد و ۵۲۲ میلیون و ۲۸۵ هزار و ۲۳۲ دلاربوده است که ۶۳ درصد ارزش و ۶۴ درصد وزن کل صادرات کشور به همسایگان اختصاص یافته است.

میر اشرفی اضافه کرد: از میان کشورهای همسایه و هم مرز با کشورمان ۱۲ کشور افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، بحرین، عراق، کویت، عمان، پاکستان، قطر، ترکمنستان، ترکیه، امارات متحده عربی مقاصد صادراتی کالاهای ایرانی در هفت ماهه نخست سال بودند که بیشترین صادرات به کشور عراق با ۱۷ میلیون و ۶۸۳ هزارو ۴۱۴ تن کالا وبه ارزش چهار میلیارد و ۸۵۴ میلیون و ۹۹۲ هزارو ۶۹۳ دلار و سپس به کشورهای امارات با هشت و نیم میلیون تن و ارزش دو میلیارد و ۲۷۲ میلیون دلار، ترکیه با چهار میلیون و ۷۹۴ هزار تن و ارزش یک میلیارد و ۴۸۹ میلیون دلار، افغانستان با چهار میلیون و ۷۷ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۳۲۵ میلیون دلار وپاکستان با یک میلیون ۲۵۷ هزار تن به ارزش ۴۹۱ میلیون دلار مقاصد مهم صادراتی کشورمان بودند.

رئیس گمرک در ادامه در خصوص واردات از کشورهای همسایه گفت: کشورمان در این مدت از ۱۰ کشور همسایه واردات داشته است که میزان واردات کشورمان از حیث حجمی بالغ بر هشت میلیون و ۵۹۲ هزارو ۵۵۰ تن وبرابر با هشت میلیارد و ۹۷ میلیون و ۷۸۶ هزارو ۳۶۵ دلار بوده است که این میزان ۴۴ درصد وزن و ۴۰ درصد ارزش کل واردات کشور را شامل می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد افزود: مبادی وارداتی کشورمان از میان همسایگان، امارات، افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، عراق، عمان، پاکستان، قطر، ترکمنستان وترکیه هستند که از این میان بیشترین میزان واردات کشورمان از امارات متحده عربی وبه میزان دو میلیون و ۵۵۹ هزارو ۹۴ تن وبرابر با چهار میلیارد و ۷۲۶ میلیون و ۱۶۸ هزارو ۶۰۶ دلار، ترکیه با دو میلیارد و ۲۳۴ میلیون دلار و روسیه با ۶۷۱ میلیون دلار بودند.

میراشرفی افزود: صادرات کشورمان به کشورهای همسایه از لحاظ وزنی نزدیک به پنج برابر واردات از این کشورها است و تراز تجاری کشور نیز با همسایگان مثبت سه میلیارد و ۴۲۲ میلیون دلار است که در راستای سیاست توجه به همسایگان، مثبت ارزیابی می‌شود.

وی در خصوص تجارت با کشورهایی که دارای مرز زمینی با کشورمان هستند گفت: ۴۴ درصد کل صادرات کشور از لحاظ وزنی و ۴۷ درصد از لحاظ ارزش و ۱۶ درصد کل وزن واردات کشور و ۱۲ درصد ارزش آن به کشورهای عراق، ترکیه، افغانستان، پاکستان، آذربایجان، ترکمنستان و ارمنستان که مرزهای زمینی با کشورمان دارند، تعلق دارد.

حتما ببینید

تقویت هوشمندسازی سامانه ها و تجهیز گمرکات به ابزارهای کنترلی پیشرفته سبب رونق هر چه بیشتر تجارت می شود

رئیس سازمان توسعه تجارت در نشست مدیران گمرک : رئیس سازمان توسعه تجارت در نشست …