تحریم ها قرارگاه های اقتصادی کشور را هدف قرار داده است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عابدی ظهر چهارشنبه در نشست بررسی راهکارهای تقویت همکاری های تجاری و اقتصادی با کشور قزاقستان اظهار کرد: در بخش روادید از سمت جمهوری اسلامی مشکلی نداریم و هر تقاضایی که به کنسولگری های ما ارسال می شود پذیرش داده می شود.

وی افزود: بخش صادرات و سرمایه گذاری قزاقستان به وزارت خارجه این کشور سپرده شده و این کار این پیامد را برای ما دارد که در حوزه دیپلماسی باید فعال تر از گذشته باشیم.

عابدی تصریح کرد: شاخص های توسعه قزاقستان از کشور ما بالاتر است و ما قطعا می توانیم از آن ها الگو بگیریم.

وی با بیان اینکه در بحث حمل و نقل زمینی مذاکراتی انجام شده است و اتاق مشترک در سطح ملی کارهایی انجام می دهد، گفت: در بحث پرواز هوایی «ایراسانه» که سهامدارانش انگلیسی بودند در زمینه پرداخت پول و تحریم ها دچار مشکل بودند اما  خبرهایی می رسد که پرواز ایران به آلماتی به زودی انجام می شود.

عابدینی اظهار کرد: ما تنها با کشور قزاقستان مشکل بانکی نداریم بلکه با تمام دنیا مشکل بانکی داریم وتحریم ها قرارگاه اقتصادی ما را هدف قرار داده است.

وی ادامه داد: من به عنوان مسئول اتاق قزاقستان وظیفه دارم اطلاعات را بررسی، به روز رسانی و پیگیری کنم ونتایج را اطلاع دهم، ما درشرایط سختی قرار داریم قزاقستان برای ما اهمیت ویژه ای دارد چراکه با دو کشور راهبردی ما در حوزه بین المللی یعنی چین و روسیه ۶ هزار کیلومتر مرز مشترک دارد.

رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان در رابطه با جاده ابریشم گفت: از آنجایی که ما به لحاظ لجستیک و زیرساختی بسیار ضعیف هستیم و هنوز استراتژیک در این حوزه نداریم و قزاقستان منطقه کاسپین انزلی را به لحاظ هدف کریدور ایران قبول کردند.

وی گفت: در زمینه راه اندازی «رورو» برنامه ریزی هایی انجام شده  و در بندرامیرآباد سرمایه گذاری هایی هم شده است، البته این روروی ریلی است چراکه روروی ماشینی توجیهی ندارد.

حتما ببینید

استعفای دسته جمعی در اتاق بازرگانی زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، ۵ عضو از ۱۵ عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی …