ترخیص ۲۶۳ قلم کالا منوط به ارائه گواهی بانکی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک جمهوری اسلامی ایران به دنبال نامه دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، به گمرکات اجرایی لزوم ارائه گواهی معتبر از بانک‌های عامل مبنی بر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز برای ترخیص کالای ثبت سفارش ۲۶۳ فقره ثبت سفارش کالاهایی که مشمول تخصیص ارز با نرخ دولتی نیست، را ابلاغ کرد.

در این نامه آمده است: عطف به نامه شماره ۶۰٫۳۱۱۷۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ مدیر کل محترم دفتر صنایع معدنی وزارت متبوع و پیرو نامه شماره ۳۱۴۲۶۸ مورخ ۹۷/۱۲/۷ به پیوست فهرست فایل حاوی فهرست ۲۶۳ پرونده ثبت سفارش شده ارسال می‌شود با توجه به اینکه بر اساس تشخیص مدیر کل محترم دفتر صنایع معدنی، هیچ یک از این پرونده‌ها نمی‌بایست مشمول دریافت ارز با نرخ دولتی شوند، مقتضی است دستور فرمائید نسبت به دریافت ما به التفاوت نرخ ارز برای این پرونده‌ها دستور اقدام لازم صادر شده و نتیجه به این دفتر منعکس شود. لازم به ذکر است ترخیص و رفع تعهد ارزی این پرونده‌ها منوط به پرداخت ما به التفاوت ارزی خواهد بود همچنین خواهشمند است دستور فرمائید از تأمین ارز ثبت سفارش‌های پیوست شده با نرخ دولتی (ارز یارانه‌ای) جلوگیری به عمل آید. لازم است برای تخصیص و تأمین ارز جدید برای این ثبت سفارش‌ها، اولویت کالایی ثبت سفارش مجدد از سامانه ثبت سفارش دریافت شده و مبنای عمل قرار گیرد.

همچنین در نامه دیگری آمده است: به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۳۲۹۸۶۱ مورخ ۹۷/۱۲/۲۰ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت حاوی یک فایل فهرست ۲۶۳ فقره ثبت سفارش (که مشمول تخصیص ارز با نرخ دولتی نمی‌باشند) ارسال و اعلام می‌دارد ترخیص کالای ثبت سفارشات مذکور منوط به ارائه گواهی معتبر از بانک‌های عامل مبنی بر پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز می‌باشد خواهشمند است دستور فرمائید وفق مفاد نامه مذکور و با رعایت سایر مقررات نسبت به مورد رسیدگی و اقدام و با توجه به اهمیت موضوع چنانچه قبل از صدور بخشنامه کالایی از محل ثبت سفارشات مطروحه از آن گمرک ترخیص شده باشد مراتب را به قید فوریت جهت اقدامات بعدی به بانک‌های عامل اعلام نمایند. شایان ذکر است مسئولیت حُسن اجرای بخشنامه بر عهده بالاترین مقام اجرایی آن گمرک است.

فهرست ۲۶۳ فقره ثبت‌سفارش که مشمول تخصیص ارز با نرخ دولتی نیستند و ترخیص آنها منوط به ارائه گواهی معتبر از بانک‌های عامل مبنی بر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز است را از اینجا دریافت کنید.

حتما ببینید

پلیس امنیت اقتصادی یار و همراه گمرک است 

در همایش پلیس امنیت اقتصادی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از خدمات، اقدامات و تحولات …