تشریح جزئیات تجارت خارجی کشور از دولت هفتم تا دوازدهم

به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح الله لطیفی اظهار داشت: توجه به تجارت خارجی، به ویژه صادرات غیر نفتی در سال‌های پس از جنگ تحمیلی آغاز شد و به فراخور باور دولتمردان، توانمندی تولیدکنندگان و پیگیری تجار در بازارهای بین‌الملل و کشش بازار در کشورهای مختلف تغییرات محسوسی ایجاد شد. البته آمارها مؤید آن است که هرگاه نفت ازلحاظ حجم و ارزش فروش بیشتری داشته توجه به تجارت غیر نفتی را هم تحت تأثیر قرار داده است.

وی افزود: در چهار سال دولت هفتم، کل تجارت خارجی کشورمان ۱۴۱ میلیون و ۴۰۸ هزار تن به ارزش ۶۹ میلیارد و ۷۷ میلیون دلار بوده است که سهم واردات ۸۶ میلیون و ۴۰۸ هزار تن به ارزش ۵۶ میلیارد و ۶۷ میلیون دلار و سهم صادرات غیر نفتی ۵۵ میلیون تن به ارزش ۱۳ میلیارد و ۱۰ میلیون دلار بوده است.

لطیفی در توضیح این دوره چهار ساله گفت: سال ۷۶، ۸.۶ میلیون تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۸۷۳ میلیون دلار صادر شد که این میزان کمترین حجم و ارزش صادرات غیرنفتی در ۲۴ سال گذشته بوده است، واردات در این سال ۲۱.۸ میلیون تن به ارزش ۱۴.۲ میلیارد دلار بوده است. در سال ۷۷ هم ۱۴.۴ میلیون تن کالا به ارزش سه میلیارد و ۱۳ میلیون تن صادر شد و ۱۶.۳ میلیون تن کالا به ارزش ۱۴.۳ میلیارد دلار واردات صورت گرفته که از لحاظ حجم واردات کمترین میزان در ۲۴ سال گذشته بوده است. در سال ۷۸ نیز ۱۷.۵ میلیون تن کالای غیر نفتی به ارزش سه میلیارد و ۳۶۰ میلیون دلار صادر شده و ۲۱ میلیون و ۵۴۸ هزار تن کالا به ارزش ۱۲.۷ میلیارد دلار وارد شده است که از لحاظ ارزش کالای وارداتی این رقم کمترین میزان واردات در ۲۴ سال گذشته بوده است. در سال ۷۹، ۱۴.۲ میلیون تن کالا به ارزش سه میلیارد و ۷۶۲ میلیون دلار صادر شده و ۲۶.۷ میلیون تن به ارزش ۱۴ میلیارد و ۸۶۵ میلیون دلار نیز وارد شده است.

سخنگوی گمرک در خصوص کارنامه تجارت خارجی دولت هشتم بیان داشت: از سال ۸۰ تا ۸۳و در زمان دولت هشتم تجارت خارجی اندکی رشد را تجربه کرد و ۱۸۲ میلیون تن کالا به ارزش ۱۲۴ میلیارد دلار، وارد یا صادر شد که سهم صادرات ۶۳.۱ میلیون تن به ارزش ۲۱ میلیارد و ۶۵۱ میلیون دلار بود و ۱۱۹ میلیون تن به ارزش ۱۰۲ میلیارد و ۳۸۱ میلیون دلار، سهم واردات در این دوره چهار ساله بود.

وی افزود: در سال‌های ۸۰ تا ۸۳ به ترتیب ۱۶.۲ و ۱۳.۳ و ۱۵.۴ و ۱۸ میلیون تن کالای غیر نفتی به ارزش‌های چهار میلیارد و ۲۲۴، چهار میلیارد و ۶۰۸، پنج میلیارد و ۹۷۲ و ۶ میلیارد و ۸۴۷ میلیون دلار صادر شد و به ترتیب ۲۷.۴ و ۲۶.۹ و ۳۰.۱ و ۳۴.۴ میلیون تن به ارزش‌های ۱۸ میلیارد و ۱۱۹ میلیون، ۲۲ میلیارد و ۲۷۵ میلیون، ۲۶ میلیارد و ۵۹۸ میلیون و ۳۵ میلیارد و ۳۸۸ میلیون دلار وارد کشور شد.

لطیفی در خصوص تجارت خارجی دولت نهم گفت: کارنامه تجارت خارجی دولت نهم ۴۳۹.۲ میلیون تن کالا به ارزش ۳۶۸ میلیارد و ۶۳۶ میلیون دلار بود که سهم صادرات غیر نفتی ۱۱۸ میلیون تن به ارزش ۱۳۳ میلیارد و ۷۵۱ میلیون دلار و سهم واردات ۱۶۴.۸ میلیون تن به ارزش ۱۸۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار بوده است که هم در صادرات و هم در واردات رشد محسوسی را کشور تجربه کرده است.

سخنگوی گمرک توضیح داد: در بین سال‌های ۸۴ تا ۸۷ به ترتیب ۲۵ میلیون، ۲۷.۷ میلیون، ۳۲.۱ میلیون و ۳۳.۲ میلیون تن کالای غیر نفتی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۴۷۴ میلیون، ۱۲ میلیارد و ۹۹۷ میلیون، ۱۵ میلیارد و ۳۱۲ میلیون و ۱۸ میلیارد و ۳۳۳ میلیون دلار صادر شد و ۳۵.۴ میلیون، ۴۳.۵ میلیون، ۴۱.۷ میلیون و ۴۴.۱ میلیون تن کالا به ارزش‌های ۳۹ میلیارد و ۲۴۷ میلیون، ۴۱ میلیارد و ۷۲۲ میلیون، ۴۸ میلیارد و ۴۳۹ میلیون و ۵۶ میلیارد و ۴۲ میلیون دلار وارد کشور شد.

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک در خصوص تجارت خارجی دولت دهم گفت: در دولت دهم و از سال ۸۸ تا پایان ۹۱، ۴۳۹ میلیون و ۲۲۱ هزار تن کالا به ارزش ۳۶۸ میلیارد و ۶۳۶ میلیون دلار بین ایران و سایر کشورها معامله شد که ۲۶۴ میلیون و ۲۲۱ هزار تن به ارزش ۱۳۳ میلیارد و ۷۵۱ میلیون دلار صادرات کالاهای غیر نفتی ایران و۱۷۵ میلیون تن کالا به ارزش ۲۳۴ میلیارد و ۸۸۵ میلیون دلار از کشورهای دیگر به ایران صادر شد.

لطیفی توضیح داد: در این دوره به ترتیب از سال‌های ۸۸ تا ابتدای سال ۹۲، ۴۷.۵ میلیون، ۶۰.۲ میلیون، ۷۷.۸ میلیون و ۷۸.۷ میلیون تن کالای غیرنفتی به ارزش‌های ۲۱.۹ میلیارد، ۲۶.۵ میلیارد، ۴۴ میلیارد و ۴۱.۳ میلیارد دلار به سایر کشورها صادر شد و ۵۱.۹ میلیون (بالاترین میزان وزنی واردات در ۲۴ سال گذشته)، ۴۵.۳ میلیون، ۳۸.۳ میلیون و ۳۹.۴ میلیون تن به ارزش‌های ۵۵ میلیارد و ۲۸۷ میلیون، ۶۴ میلیارد و ۴۵۰ میلیون (بالاترین میزان ارزشی واردات در ۲۴ سال گذشته) ۶۱.۸ میلیارد و ۵۳ میلیارد و ۳۴۸ میلیون دلار، کالا از سایر کشورها خریداری شد.

سخنگوی گمرک در خصوص کارنامه تجارت خارجی دولت یازدهم اظهار داشت: از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۵، ۵۶۳ میلیون و ۷۵۱ هزار تن کالا به ارزش ۳۶۷ میلیارد و ۸۳۹ میلیون دلار بین ایران و سایر کشورها داد و ستد شد که ۴۱۸.۵ میلیون تن به ارزش ۱۷۹ میلیارد و ۳۳۸ میلیون دلار آن را صادرات و ۱۴۵ میلیون و ۲۵۱ هزار تن به ارزش ۱۸۸ میلیارد و ۵۰۱ میلیون دلار آن واردات بوده است.

لطیفی توضیح داد: از سال ۹۲ تا ۹۵ به ترتیب ۹۳.۸ میلیون، ۱۰۰.۷ میلیون، ۹۳.۹ میلیون و ۱۳۰ میلیون تن کالای غیر نفتی به ارزشهای ۴۱ میلیارد و ۸۴۸ میلیون، ۵۰ میلیارد و ۵۶۱ میلیون دلار (بالاترین میزان ارزش صادرات غیر نفتی در کشور) از کشورمان صادر شد و ۳۳.۶ میلیون، ۴۳ میلیون، ۳۵.۱ میلیون و ۳۳.۴ میلیون تن کالا به ارزش‌های ۴۹ میلیارد و ۷۰۹ میلیون، ۵۳ میلیارد و ۵۶۹ میلیون، ۴۱ میلیارد و ۵۳۹ میلیون و ۴۳ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار نیز واردات داشتیم. ارزش صادرات سال ۹۴ نیز ۴۲.۴ میلیارد دلار و سال ۹۵ هم ۴۴ میلیارد دلار است.

عضو شورای علمی گمرک در خصوص کارنامه تجارت خارجی دولت دوازدهم گفت: از ابتدای سال ۹۶ تا اول سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۴۰ میلیون تن کالا به ارزش ۳۴۷ میلیارد و ۷۸۲ میلیون دلار تبادل شد که سهم صادرات ۵۰۰ میلیون تن به ارزش ۱۶۷ میلیارد و ۶۵۲ میلیون دلار و سهم واردات ۱۴۰ میلیون تن کالا به ارزش ۱۸۰ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تن بوده است.

لطیفی توضیح داد: ۱۳۲.۹ میلیون تن کالا به ارزش ۴۶ میلیارد و ۹۸۲ میلیون دلار در سال ۹۶، ۱۱۸ میلیون تن به ارزش ۴۴ میلیارد و ۶۷۰ میلیون دلار در سال ۹۷ و ۱۳۵ میلیون تن (بالاترین میزان حجمی صادرات در کشور) کالا به ارزش ۴۱ میلیارد دلار در سال ۹۸ و ۱۱۳.۷ میلیون تن کالا به ارزش ۳۵ میلیارد دلار کالای غیر نفتی در سال ۱۳۹۹ صادر شده است و ۳۸ میلیون و ۸۵۶ هزار تن به ارزش ۵۴ میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار در سال ۹۶، ۳۲ میلیون و ۳۵۶ هزار تن به ارزش ۴۳ میلیارد و ۱۶۹ میلیون دلار در سال ۹۷، ۳۵ میلیون تن به ارزش ۴۳.۷ میلیارد دلار در سال ۹۸ و ۳۳.۷ میلیون تن کالا به ارزش ۳۸.۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به کشور وارد شده است.

سخنگوی گمرک گفت: در ۲۴ سال گذشته به دلیل وابستگی به فروش نفت و شرایط سیاسی و بین‌المللی کشور تراز تجاری کشور به غیر از سال ۹۷ که مثبت یک و نیم میلیارد و سال ۹۴ که مثبت ۸۹۰ میلیون دلار بوده است منفی بوده است (در سال به منفی بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است)

وی در خصوص ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی در سال‌های گذشته گفت: در سال‌های اخیر هر کیلو کالای صادراتی به طور متوسط ۳۰ تا ۳۸ سنت بوده و بالاترین میزان نیز مربوط به سال ۹۰ با ۵۶ سنت بوده است در موضوع کالاهای وارداتی نیز در سال‌های اخیر هر کیلو یک دلار و ۲۵ سنت بوده که بالاترین ارزش متوسط واردات در کیلو در ۲۴ سال گذشته نیز به سال ۹۰ با یک دلار و ۶۱ سنت بر می‌گردد. پایین‌ترین میزان ارزش صادرات نیز به سال ۷۸ با ۱۹ سنت برای هر کیلوگرم و برای واردات نیز پایین‌ترین میزان ارزش به ازای هر کیلو با ۵۵ سنت به سال ۷۹ بر می‌گردد.

لطیفی یادآور شد: از سال ۷۶ تا کنون روند تجارت خارجی کشور رشد چشم‌گیری پیدا کرده است و با توجه بیشتر به ظرفیت‌های داخلی و تولید کالاهای با ارزش افزوده بیشتر و تمرکز بر صادرات کالاهای غیر نفتی با منطقه و کشورهای دنیا می‌توان صادرات کشور را سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار هدف گذاری کرد که این رقم فقط ۱۰ درصد واردات کشورهای همسایه ما از دنیاست.

وی افزود: از سال ۹۳ صادرات میعانات گازی به آمار تجارت غیر نفتی کشور افزوده شده است که این نکته برای علاقه مندان به حوزه تجارت، برای تحلیل هرچه بهتر این حوزه ضروری به شمار می‌آید.

حتما ببینید

در دیدار رئیس کل گمرک ایران با رئیس سازمان امور مالیاتی ، چگونگی اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بررسی شد

روسای کل گمرک ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه اجرای قانون پایانه …