تقویت فعالیت های دانش بنیان/ رشد اقتصادی با تحقق توسعه انسانی

به گزارش خبرنگار مهر، جبار کیانی پور بعد از ظهر چهارشنبه در نشست هیئت نمایندگان اتاق یاسوج و فعالین اقتصادی با رئیس دانشگاه یاسوج افزود: مبرهن است که توسعه اقتصادی هر کشور و یا استانی هرگز بدون توسعه انسانی به دست نمی آید و توسعه انسانی نیز بدون پرورش افراد در چارچوب علم و دانش محقق نخواهد شد.

کیانی پور تصریح کرد: دانشگاه مرجعی است که نیروی انسانی را برای توسعه یک کشور جذب و آموزش می دهد و باید به این مهم توجه شود.

کیانی پور با اشاره به ضرورت بهبود شرایط اقتصادی و افزایش اعتماد بخش خصوصی به مجموعه دولت، ابراز داشت: امید است با بهبود شرایط شاهد حضور حداکثری فعالین اقتصادی در چنین جلساتی باشیم.

کیانی پور به نقش علم در فضای کسب و کار کشور اشاره کرد و گفت: آنچه در فضای کسب و کار کشور شاهدیم این است که ما نتوانستیم از فرصت های علمی کشور در حوزه بازرگانی، صنعتی و معدنی استفاده کنیم.  امروزه شرایطی ایجاد شده که فرهیختگان و فارغ التحصیلان و دانشگاهیان ما به دلیل اقتصاد نفت رانتی که داریم، دولت ها را متولی ایجاد کسب و کار کرده و فارغ التحصیلان به سمتی می روند که در انتظار میز و کار دولتی هستند.

وی افزود: حوزه صنعت ما نیز از سرمایه انسانی کشور به درستی بهره مند نشده و دلیل آن عدم ارتباط صنعت و بخش خصوصی است.

رئیس اتاق بازرگانی یاسوج گفت: دولت به اندازه ای بزرگ شده  که در تامین هزینه های خود نیز با مشکل روبه رو شده است و بخشی از فشار این حوزه بر دوش بخش خصوصی است.

کیانی پور با اشاره به حجم زیاد فارغ التحصیلان ابراز داشت: متاسفانه تناسب مناسبی میان رشته های تحصیلی و نیاز بخش صنعت ایجاد نشده است.

کیانی پور توزیع نامناسب منابع در حوزه سرمایه گذاری و تولید و توزیع نامناسب در بازار را از دیگر موارد آسیب زا در اقتصاد دانست و بیان داشت: متاسفانه مطالعه علمی در حوزه بازار انجام نشده است و بازاریابان، بازارسانان،  بازارداران و بازارسازان علمی و تکنیکی نداشته ایم.

کیانی پور گفت‌: ‌فتح عرصه بین المللی، محصول سازی و تجاری سازی آن با حضور دانش آموختگان دانشگاهی در حوزه تجارت محقق می شود.

کیانی پور چنین نشستی را فرصتی برای ایجاد تحولی بنیادین با تحقق پیوند صنعت و دانشگاه دانست و گفت: استراتژی و تفکر اتاق بازرگانی بر پایه توسعه فعالیت های دانش بنیان و فاصله گرفتن از اقتصاد سننی است.

رئیس اتاق بازرگانی یاسوج از تلاش برای توسعه استارت آپ ها خبر داد و عنوان کرد: ‌امروزه اتاق تشکل پویایی است و به دنبال تعامل با دانشگاه هستیم.

وی با اشاره به فعالیت های آموزشی اتاق بازرگانی یاسوج افزود: همچنین ‌همایش ها و دوره های آموزشی کاربردی در بخش های مختلفی توسط اتاق بازرگانی عملیاتی شده است.

رئیس اتاق بازرگانی یاسوج گفت: اتاق بازرگانی از پایان نامه هایی که به توسعه صنعت کمک کنند، حمایت می کند و با داوری میان پایان نامه ها به هر پایان نامه تا ۵ میلیون تومان کمک می شود.

حتما ببینید

ابلاغ ثبت ملی خانه وارطان و بنای اتاق بازرگانی به استاندار تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در یکی از نامه‌های علی‌اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی خطاب به …