تلورانس وزنی به نفع صاحبان کالا اصلاح شد 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، مهرداد ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در خصوص پیشنهادات گمرک و مصوبات ستاد تنظیم بازار، اعلام کرد: با عنایت به مشکلات متعدد مربوط به رفع تعهدات ارزی ناشی از اختلاف وزن پروانه‌های وارداتی و به منظور تسهیل در تجارت فرامرزی مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزی، نسبت به پذیرش تلورانس وزنی ۱/۵ درصد برای «کالاهای فله و کالاهای اساسی و ضروری» مشمول دریافت ارز ترجیحی (گروه یک کالائی) که به‌صورت فله یا کانتینری وارد می‌شوند، اقدام نمایند و درخصوص سایر کالاها از جمله کالاهای اساسی مشمول گروه ۲۱، حداکثر ۳ درصد تلورانس وزنی، قابل پذیرش بوده و ملاک رسیدگی قرار گیرد.

مبنای محاسبه تلورانس وزنی، وزن کل ثبت سفارش شد نه وزن هر محموله

مهرداد جمال ارونقی افزود: در خصوص رفع تعهد ارزی کالاهایی که معیار اقدام، وزن کالا می‌باشد به گمرک و بانک مرکزی اختیار داده شد تا نسبت به محاسبه تلورانس وزنی، با درنظر گرفتن ثبت سفارش اقدام نمایند و چنانچه تلورانس وزنی بر اساس وزن کل ثبت سفارش باشد، در مجموع، مورد پذیرش بوده و ملاک اقدام و اجرا برای بانک مرکزی خواهد بود.

تلورانس اختلاف ارزش تا ۷ درصد به نفع صاحبان کالا تغییر کرد

معاون امور گمرکی گمرک کشور تصریح کرد: پیرو تصمیمات قبلی کارگروه تنظیم بازار در خصوص بیش‌بود یازده قلم کالاهای اساسی و ضروری، گمرک ج. ا. ا مجاز گردید در بررسی ارزش یازده قلم کالای اساسی و ضروری معادل ۵ درصد بیشتر از ارزش‌های متوسط ابلاغی را اعمال نموده و چنانچه در بررسی پرونده‌های اختلافی، میزان بیش بود ارزش، بیش از ۵ درصد و تا ۷ درصد باشد بایستی پس از کسر ۵ درصد، مابقی را بعنوان بیش بود تلقی و لحاظ نماید. باید به این نکته توجه کرد که پس از تعدیلات اعلام شده، بیش بود ارزش‌های بالاتر از ۷ درصد، بدون کسر ۵ یا ۷ درصد اعلام شده، بصورت کامل مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

پذیرش درخواست ترانزیت خارجی در گمرک بوشهر بدون ثبت سفارش

ارونقی در ادامه خاطرنشان کرد: در راستای پیشنهادات ارائه شده از سوی مراجع ذیربط در استان بوشهر، به گمرک این اختیار داده شد تا با درخواست صاحبان کالاهای دارای اولویت ارزی ۱، ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ بر ترانزیت خارجی این کالاها بدون مطالبه ثبت سفارش با اخذ تضامین لازم، تحت رویه “ترانزیت خارجی”اقدام وکنترلهای لازم را در این خصوص انجام دهد تا از رسوب کالا در مناطق ویژه اقتصادی واماکن گمرک جلوگیری شود.

متروکه نشدن کالاهای اساسی به زودی بررسی می‌شود

به گفته ارونقی، موضوع متروکه شدن کالاهای اساسی درگمرکات کشور متأثر از مصوبات وبخشنامه های صادر شده مطرح ومقرر شد جلسه‌ای با محوریت معاونت بازرگانی داخلی ودستگاههای ذیربط تشکیل و راهکارهای اجرایی برای تصمیم گیری به جلسات آتی کارگروه ستاد تنظیم بازار ارائه شود.

کالاهای گروه ۲۷ ممنوعه در آستانه تصمیم گیری نهایی

معاون فنی گمرک ایران با اشاره به گزارش گمرک ایران مبنی بر در آستانه فساد قرار گرفتن کالاهای مشمول گروه ۲۷ موجود در بنادر و گمرکات کشور که دارای اولویت ارزی غیرفعال هستند گفت: در این زمینه هم مقرر شد جلسه‌ای با مسئولیت دفتر مقررات صادرات و واردات و با حضور بانک مرکزی، گمرک ج. ا. ا، دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار تشکیل و با سازو کار قانونی اقدام لازم بعمل آید.

حتما ببینید

پلیس امنیت اقتصادی یار و همراه گمرک است 

در همایش پلیس امنیت اقتصادی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از خدمات، اقدامات و تحولات …