جلوگیری از ترخیص و اعاده ۲۵۸ ردیف ثبت سفارش خودرو

 به گزارش خبرنگار مهر، علی معقولی، مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در بخشنامه‌ای به گمرکات کشور، نامه بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه ۲۸ در خصوص جلوگیری از ترخیص، ابطال اظهارنامه ها و اعاده به خارج ۲۵۸ ردیف ثبت سفارش خودرو را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه محرمانه شماره م/۷۳/۲۷۲۱۰/۲۰۱۸/۱۹۸۶/۳۰۲۵۴ مورخ ۹۶/۱۲/۲۶به پیوست تصویر نامه شماره ۱۳۹۷۱۶۸۰۰۱۲۶۳۵۷۲ مورخ ۹۷/۵/۲۲ بازپرس محترم شعبه پنجم دادسرای ناحیه ۲۸ (کارکنان دولت) تهران منضم بر ۱۰ برگ شامل فهرست مشخصات ۲۵۸ ردیف شماره ثبت سفارش خودرو ارسال می گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید بر اساس دستور مقام محترم قضایی تا اطلاع ثانوی از ترخیص خودروهای موضوع ثبت سفارش های مذکور و یا ابطال اظهارنامه های مربوطه و همچنین اعاده آنها به خارج از کشور، خودداری و چنانچه از محل ثبت سفارش های لیست پیوست، خودرو یا خودروهایی ترخیص شده باشد، به جهت عدم تایید اصالت ثبت سفارش آنها، نسبت بمورد بر اساس مفاد نامه شماره م/۶/۱۰۹/۲۴۸۷/۳۰۳۹۳ مورخ ۹۶/۱۲/۲۷ مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته، اقدام لازم مبذول و از نتیجه آن مرکز را مطلع نمایند. 

مسئولیت اجرای این دستورالعمل متوجه بالاترین مقام اجرایی آن گمرک خواهد بود.

به گزارش مهر، نامه مصطفی عباسی، بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه ۲۸ (کارکنان دولت) تهران، به رئیس کل گمرک ایران به شرح زیر است:

احتراما، در ارتباط با پرونده کلا سه فوق، به پیوست مشخصات ۲۵۸ ردیف شماره ثبت سفارش خودرو مربوط به شرکت ها و افراد متخلف به حضور ارسال می گردد؛ مقتضی است: ۱.سریعا به کلیه گمرکات اعلام و ابلاغ گردد تا اطلاع ثانوی از ترخیص خودروهای موضوع ثبت سفارش های اشاره شده (۲۵۸ ردیف ثبت سفارش) جدا خودداری شود. ۲.در خصوص کلیه ثبت سفارش های اشاره شده (۲۵۸ ردیف ثبت سفارش) نسبت به اعلان؛ اظهار شدن یا نشدن هر ثبت سفارش، ترخیص یا عدم ترخیص خودروها بعد از صدور پروانه، وجود یا عدم وجود خودروهای موضوع هر ثبت سفارش در گمرکات، اظهارنظر و نتیجه ظرف مدت ۵ روز به این بازپرسی اعلام گردد. ۳.تصویر کلیه مکاتبات سازمان توسعه تجارت ایران از جمله مکاتبات دفتر صادرات و واردات با بخش ها و واحدهای مختلف گمرک با موضوع خودرو از تاریخ ۰۱/۰۱/۹۵  تاکنون جهت بهره برداری قضایی به این بازپرسی ارسال گردد.

برای دریافت مشخصات ۲۵۸ ردیف شماره ثبت سفارش خودرو ذکر شده، به اینجا مراجعه کنید.

حتما ببینید

نشست مشترک مسئولان گمرکات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان به منظور توسعه همکاری‌های گمرکی …