جمشید نفر رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کنفدراسیون صادرات ایران، جمشید نفر، با رای اعضای کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به عنوان رئیس در این دوره از فعالیت کمیسیون انتخاب شد.

همچنین محمدعلی محمد میرزاییان از اتاق کرمان با ۲۱ رای و سیدمصطفی موسوی از اتاق خرمشهر با ۱۳ رای به عنوان نواب رئیس انتخاب شدند.

حتما ببینید

مکاتبات و فرآیندهای مرکز داوری اتاق ایران، دیجیتالی می‌شود

در نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور، سیاست‌های مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، با توجه …