حفظ روابط بین‌المللی از اهداف مهم اتاق بازرگانی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن عامری شامگاه دوشنبه در کارگاه آموزشی پروژه بین المللی اربینت در سخنانی با بیان اینکه با تاکید بر اینکه سیاست مدنظر در این پروژه مشارکت حداکثری مردم در آن است، اظهار داشت: این پروژه در شهر خرم آباد و یکی محله های قدیمی این شهر به عنوان پایلوت اجرا می شود.

وی با اشاره به ظرفیت ها و توانمندی های شهر خرم آباد در حوزه های مختلف طبیعی، تاریخی، فرهنگی و …، عنوان کرد: خرم آباد یکی از بهترین نمونه هایی بود که ما آن را به عنوان یک شهر نمونه به جوامع بین المللی معرفی کنیم.

مدیرکل سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره به اینکه پروژه بین المللی اربینت در حال حاضر در اتحادیه اروپا استارت خورده است و ۱۱ کشور اروپایی به صورت مستقیم و غیر مستقیم درگیر این پروژه هستند، تصریح کرد: پنج کشور نیز خارج از اتحادیه اروپا فرصت داشته اند که در این پروژه مشارکت داشته باشند.

عامری با تاکید بر اینکه ایران یکی از این پنج کشور بوده است، افزود: در این پنج کشور، سه مورد صرفا مشاهده گر هستند، اما ما و یک شهر از چین قرار است که بخش هایی از این پروژه را اجرا کنیم و به صورت جدی در اجرای پروژه مشارکت داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه دلایل زیادی برای انتخاب شهر خرم آباد به عنوان شهر پایلوت اجرای پروژه اربینت داشتیم، گفت: خرم آباد در این رابطه بر مبنای شاخص هایی از جمله سطح درآمد و وضعیت اقتصادی، میزان برخورداری از منابع طبیعی، پتانسیل بازآفرینی و … انتخاب شد.

 مدیرکل سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در این پروژه ابعاد مختلف شهر از جمله محیط زیست، طبیعت، جامعه، مردم، صنایع و … مدنظر است، افزود: همه اطلاعات پروژه در وب سایت اتحادیه اروپا وجود دارد، همچنین یک وب سایت فارسی در این زمینه ایجاد شده است.

عامری، تصریح کرد: برای اتاق بازرگانی ایران خیلی مهم است که علیرغم وجود تحریم ها همچنان اتصالات و روابط بین المللی خود را حفظ کنیم.

وی، گفت: این پروژه در بازه زمانی پنج ساله اجرایی می شود.

حتما ببینید

استعفای دسته جمعی در اتاق بازرگانی زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، ۵ عضو از ۱۵ عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی …