خیانت وجنایت بزرگی در حق کارخانجات وواحدهای تولیدی شده است

یادداشت محمدرسول سماکچی
عضو هیئت رئیسه خانه صنعت،معدن و تجارت ایران

خیانت وجنایت

دوره قبل که برق کارخانجات وواحدهای تولیدی را بدون برنامه واطلاع قبلی خاموش کرده بودند وفریاد تولید کننده گان به هیچ جا نرسید از من بعنوان رییس کانون کارفرمایی خواستند که مظلومیت تولید در سال مانع زادیی تولید را به گوش مسئولین برسانم .چه آسیبهایی به کارخانجات ، به مواد درحال ساخت ، به دستگاههای حساس تولیدی وارد شد وکسی پاسخ گوی ضرروزیان این کارخانجات نشد در مصاحبه گفته بودم جنایت وخیانت بزرگی در حق کارخانجات وواحدهای تولیدی شده است دوروز بعد به مسیولین رده بالای گیلان خیلی برخورد که چه جنایتی چه خیانتی رخ داده است. جنایت فقط قتل نیست دستگاههای کارخانجات بعلت خاموشی تخریب شود جنایت است آنهم در این موقعیت بحرانی
وگفتند که این موضوع سراسری وربطی به استان ندارد.
حال سوال ما ازوزارت نیرو این است که باتوجه به افزایش مصرف سالانه برق چرا دراین ۸ سال تدبیر نکردید حداقل باید ۲۵ درصد به ظرفیت نیروگاهها افزوده می شد چرا نشد چرا قرارداد صادرات برق را طوری تنظیم نکردید تا در مواقع اضطراری که کشور نیاز شدید به برق دارد جلوی صادرات برق به کشورهای همسایه را بگیرند.
از رییس جدید قوه قضاییه خواهانیم فوری به این قضایا رسیدگی نماید تا حق مردم بیش از این پایمال نگردد خوشبختانه دادگستری گیلان ودادستان مرکز استان به مسئولین برق هشدار لازم راداده است که اگر ترک فعلی باعث این مصیبتها شده باشد انقلابی عمل خواهندنمود.

حتما ببینید

افزایش ۱۲.۵ درصدی حمل و نقل جاده ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مهرداد حمداللهی با اشاره …