دولت با سیاست غلط ارزی ۲۵۰هزارتومان از جیب هر ایرانی برداشت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پدرام سلطانی در توئیتی با عنوان «رانت_نه» نوشت:« حاصل انتشار لیست دریافت کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی این بود که همه مطمئن شدند این یارانه ارزی به جیب مصرف کننده نهایی نرفته است.

مسئولین حداقل به نادرستی سیاست ارزی اقرار کنند. حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه تاکنون داده شده، یعنی از جیب هر ایرانی ۲۵۰ هزار تومان پول برداشته شده است. »

حتما ببینید

بخش خصوصی درباره مسائل روز اقتصاد نظریه‌پردازی کند

در نشست اخیر شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با عنوان …