رسانه ها باید تقویت و حمایت شوند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین جمیلی ظهر چهارشنبه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر، با تأکید بر ضرورت کمک و پشتیبانی جامعه خبری و رسانه‌ها، افزود: هر چقدر سطح آگاهی جامعه بالا برود توسعه بهتر و زندگی راحت تر شده و فساد کمتر می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان بر تقویت حوزه رسانه تأکید کرد و گفت: نباید در این زمینه کوتاهی شود.

جمیلی تأکید کرد: اتاق بازرگانی همراه و همسو رسانه بوده است و خوشبختانه اتاق بازرگانی محدودیتی در حوزه رسانه نداشته است و ارتباط خوبی را با گروه‌ها ی مختلف  ایجاد کردیم.

وی نقد منصفانه را به عنوان یک رویکرد مهم برای رسانه عنوان کرد و افزود: نقد منصفانه و شفاف سازی عامل مهمی در زمینه جلوگیری از فساد در جامعه است.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان تأکید کرد: رسانه ها رکن اساسی در زمینه توسعه هستند.

حتما ببینید

استعفای دسته جمعی در اتاق بازرگانی زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، ۵ عضو از ۱۵ عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی …