سازوکار جدید اولویت‌بندی تخصیص ارز به کالاهای اساسی

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی در بخشنامه‌ای موضوع «چگونگی ملاک قرار دادن ارزش مندرج در ثبت سفارش کالاهای اساسی و ضروری جهت تخصیص ارز، اظهار و ترخیص گمرکی و تعیین نرخ توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان» را به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: با عطف توجه به مصوبات ابلاغی ستاد اقتصادی دولت به شماره ۶۴۸۵۴ مورخ ۹۷/۵/۱۸ توسط ریاست جمهوری، همچنین مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۹۷/۵/۲۷ که بندهای ۳ و ۴ آن به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است (نامه شماره ۷۰۱۱۸ مورخ ۹۷/۵/۲۹ رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی)، همچنین با عنایت به تکالیف محوله از سوی ریاست جمهور در بند ۳ ابلاغیه شماره ۶۴۸۵۴ مورخ ۹۷/۵/۱۸، تصمیمات هفتادمین جلسات کارگروه تنظیم بازار به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

۱ با عنایت به تصمیمات بند ۵ صورتجلسه هفتادمین جلسه کارگروه ملی تنظیم بازار، در ثبت سفارش‌های صادره ۹۸/۵/۵ به بعد، ارزش مندرج در ثبت سفارش کالاهای اساسی و ضروری به شرح ذیل ملاک تخصیص ارز، اظهار و ترخیص گمرکی و تعیین نرخ توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود.

۱-۱ فهرست کالاها (شامل ۱۱ قلم و ۱۹ ردیف تعرفه پیوست موضوع صورتجلسه شماره ۲۵۵۷۳۰ / ۶۰ مورخ ۹۸/۹/۲۴ به جز لاستیک سنگین و مواد اولیه آن) به شرح: ۱ گندم انسانی ۲ ذرت دامی ۳ جو ۴ کنجاله سویا ۵ دانه‌های روغنی (سویا و کلزا) ۶ روغن خام (سویا، پالم، کلزا و آفتاب) ۷ شکر خام ۸ برنج سفید ۹ برنج قهوه‌ای ۱۰ گوشت مرغ ۱۱ تخم‌مرغ خوراکی می‌باشد.

۱-۲ ارزش مندرج در ثبت سفارش‌های کالاهای اساسی و ضروری فهرست بند ۱-۱- در بازه زمانی ۹۷/۵/۱۸ تا ۹۸/۵/۵ در سقف قیمت مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی که متعاقباً ارزش آنها اعلام خواهد گردید قابل پذیرش می‌باشد و ارزش‌های بالاتر از نرخ اعلامی می‌بایست در قالب اختیارات ماده ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی و آئین‌نامه مربوطه به صیانت از منابع ارزی کشور اقدام گردد.

۱-۳ وفق مفاد تبصره ذیل بند ۱۴ تصمیمات پنجاه و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار مورخ ۹۸/۷/۱۳ در خصوص سایر کالاهای اساسی و ضروری مستثنی از لیست فوق، مستند به صورتجلسه شماره ۱۹۹۸۰۱ / ۱/ ۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۱ گمرک ایران، چنانچه ارزش‌های مندرج در سامانه ارزش گمرک ایران نسبت به ارزش مندرج در ثبت سفارش و فاکتور که ملاک اظهار ارزش به گمرک واقع شده است تا ۱۵ درصد کمتر باشد، گمرک با رعایت مفاد مواد ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی، نسبت به پذیرش این میزان تلورانس ارزش، اقدام نماید. اختلاف ارزش بیش از ۱۵ درصد، مطابق فرآیند رسیدگی معمول مندرج در قانون امور گمرکی و آئین‌نامه اجرایی آن خواهد بود.

تبصره: اجرای بندهای فوق به استناد صورتجلسه تصمیمات بند ۱ دستور سوم بیست و سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار (ابلاغی طی نامه شماره ۶۶۸۷۷ / ۶۰ مورخ ۹۸/۲/۳۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت)، از زمان ابلاغ مصوبه شماره ۶۴۸۵۴ مورخ ۹۷/۵/۱۸ ستاد اقتصادی دولت، تا پایان تحریم‌های اقتصادی می‌باشد و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش اقدامات صورت پذیرفته در خصوص بندهای فوق را به صورت ماهیانه، به صورت مستند و مکتوب به کارگروه نظارت و تخصیص ارز و وزارتخانه‌های متولی و دستگاه‌های نظارتی گزارش نماید.

۲) مفاد بند ۱ فوق صرفاً در خصوص پرونده‌های جاری و تحت رسیدگی در گمرکات اجرایی یا دفتر ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و مشمول پرونده‌هایی که رسیدگی آنها خاتمه پذیرفته و مراتب به مراجع ذیربط و ذی‌صلاح از جمله بانک‌های عامل اعلام گردیده است، نمی‌شود. در خصوص پرونده‌های طرح شده در کمیسیون‌ها، در مواردی که پس از صدور رأی از کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، صاحب کالا مستند به مفاد این بخشنامه، نسبت به رأی صادره اعتراض و تقاضای ارجاع پرونده به کمیسیون تجدیدنظر را داشته باشد، مراتب در مکاتبه صورت پذیرفته با کمیسیون تجدیدنظر اشاره گردیده است. بدیهی است رأی کمیسیون تجدیدنظر در این خصوص ملاک عمل خواهد بود.

۳) در خصوص ارزش اظهاری کالاهای اولویت ارزی گروه ۲ (ارز نیما و واردات در مقابل صادرات) مقرر گردید طبق بند ۵ دستور سایر چهل و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار، گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به تشکیل کارگروه بررسی و تعیین ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی و اصلاح و به‌روزرسانی سامانه ارزش TSC اقدام و مراتب را طی بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی، ابلاغ و نتیجه را به دفتر مقررات صادرات و واردات و دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار گزارش نماید.

مسئولیت حسن اجرای مراتب ابلاغی فوق بر عهده کارشناسان، معاونین امور گمرکی و مدیران محترم گمرکات اجرایی و مسئولیت نظارت بر موارد اعلامی بر عهده ناظرین محترم حوزه‌های نظارت گمرکات و دفتر ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

حتما ببینید

تقویت هوشمندسازی سامانه ها و تجهیز گمرکات به ابزارهای کنترلی پیشرفته سبب رونق هر چه بیشتر تجارت می شود

رئیس سازمان توسعه تجارت در نشست مدیران گمرک : رئیس سازمان توسعه تجارت در نشست …