سالروز ملی شدن صنعت نفت گرامی باد

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران سالروز ملی شدن صنعت نفت را گرامی می‌دارد.

۲۹ اسفند ۱۳۲۹ مصوبه مجلس شورای ملی به منظور ملی شدن صنعت نفت ایران به تایید مجلس سنا رسید تا بزرگ‌ترین صنعت ایران از زیر بار استعمار خارج شود.

پارلمان بخش خصوصی ایران، هفتاد و دومین مین سالروز ملی شدن صنعت نفت را تبریک می‌گوید.

حتما ببینید

اتاق ایران برای آغاز روابط اقتصادی با عربستان پیش‌قدم شد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با ارسال نامه رسمی خطاب به حسن …