سود بازرگانی واردات گوشت صفر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، مهرداد جمال ارونقی با بیان اینکه سود بازرگانی واردات گوشت به کشور صفر شد، اظهار داشت: ۲.۵میلیون کیلوگرم گوشت در حال ترخیص از ۱۰ گمرک کشور است و برای تسهیل واردات اگر تاریخ ثبت سفارش تمام شده باشد گمرک در سریع ترین زمان ممکن نسبت به ترخیص اقدام می کند.

وی افزود: تشریفات گمرکی یک میلیون و ۱۵۵ هزار کیلو گرم از محموله های بزرگ گوشت های وارداتی در گمرک بندر عباس به اتمام رسیده و گمرک پیگیر اظهار مابقی این محموله ها از سوی صاحبان کالا است.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران همچنین در واکنش به نقل قولی از وزیر اقتصاد مبنی بر «کانتینرهای گوشت بدون صاحب در گمرک » اظهار داشت: وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص «بلاصاحب» یا «قاچاق» بودن این محموله ها چنین اظهارنظری نکرده است. ضمن اینکه مطابق آمار اخذ شده از منطقه ویژه بندر  شهید رجائی در خصوص موجودی کانتینرهای یخچالی ، در حال حاضر به تعداد ۶۱۹ کانتینر گوشت در منطقۀ ویژه اقتصادی شهید رجائی دپو شده است. برابر آمار استخراج شده از سوی گمرک ایران، یک میلیون و ۱۵۵ هزار و ۸۸۶ کیلوگرم از این محموله ها طی ۱۹ فقره اظهارنامه واردات قطعی به گمرک شهید رجائی اظهار شده و تشریفات این اظهارنامه ها در مسیر سبز و خارج از نوبت انجام و در مرحلۀ صدور پروانه الکترونیکی یا خروج شبانه روزی از گمرک هستند.

اورنقی با بیان اینکه قسمت اعظم این محموله ها هنوز به گمرک اظهار نشده است و موضوع عدم اظهار کالا به گمرک، انجام تشریفات گمرکی و خروج کالا در دست بررسی است، ادامه داد: طبق بررسی های اولیۀ صورت پذیرفته از سوی گمرک شهیدرجائی و تماس با صاحبان کالا، مشکلات بانکی و یا عدم صدور قبض انبار، علت عدم اظهار کالا به گمرک عنوان شده است. این امر در حالی است که در جلسۀ  بین گمرک ایران و بانک مرکزی، مرجع مذکور قویاً این موضوع را رد کرده است. از سوی دیگر همزمان با تخلیۀ کالا در اماکن متعلق به مرجع تحویل گیرنده مانند سازمان منطقۀ ویژۀ بندر شهید رجائی قبض انبار صادر می شود.

معاون فنی گمرک ایران در ادامه اعلام کرد: با توجه به اینکه وفق مفاد تبصره ۴ ذیل مادۀ ۲۴ قانون امور گمرکی، تعیین مهلت کالا در مناطق آزاد و مناطق ویژۀ اقتصادی براساس ضوابط قانونی مناطق مذکور در اختیار سازمان های مسئول این مناطق است و با عنایت به اینکه کالای ذکر شده از جمله کالاهای اساسی گروه یک کالائی است که مورد نیاز کشور است، از اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان درخواست شده به قید فوریت و در اسرع وقت اقدامات صورت پذیرفته در این خصوص را جهت گزارش نهائی موضوع به رئیس کل گمرک ایران و نیز وزیر امور اقتصادی و دارائی و متعاقباً دولت، به گمرک اعلام کند.

وی افزود: چنانچه صاحبان کالاهای مذکور مشکلاتی از جهت اظهار کالا به گمرک دارند به قید فوریت به گمرک شهید رجائی یا گمرک ایران مراجعه و مشکلات خود را عنوان نمایند تا تدابیر لازم جهت اظهار این کالای اساسی به گمرک صورت پذیرفته و ترتیب انجام تشریفات گمرکی و ترخیص شبانه روزی کالا و متعاقب آن توزیع آن در بازار فراهم شود.

حتما ببینید

پلیس امنیت اقتصادی یار و همراه گمرک است 

در همایش پلیس امنیت اقتصادی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از خدمات، اقدامات و تحولات …