شرکت‌های فرعی «شرکت ملی نفت ایران»، از ثبت سفارش مستثنی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی وکیلی، سرپرست مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی، موضوع «مستثنی بودن شرکت‌های فرعی شرکت ملی نفت ایران از انجام ثبت سفارش» را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: به پیوست تصویر نامه‌های شماره ۶۰/‏۱۴۵۳۵۵‬ مورخ ۰۳/‏۰۶/‏۹۷‬ و ۶۰/‏۳۲۵۱۵۰‬ مورخ ۱۸/‏۱۲/‏۹۷‬ دفتر مقررات صادرات و واردات، موضوع مستثنی بودن شرکت‌های فرعی شرکت ملی نفت ایران از انجام ثبت سفارش ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائید وفق مفاد فوق الذکر و با رعایت کامل سایر مقررات اقدام لازم معمول فرمایند.

حتما ببینید

تقویت هوشمندسازی سامانه ها و تجهیز گمرکات به ابزارهای کنترلی پیشرفته سبب رونق هر چه بیشتر تجارت می شود

رئیس سازمان توسعه تجارت در نشست مدیران گمرک : رئیس سازمان توسعه تجارت در نشست …