شرکت‌های فرعی «شرکت ملی نفت ایران»، از ثبت سفارش مستثنی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی وکیلی، سرپرست مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی، موضوع «مستثنی بودن شرکت‌های فرعی شرکت ملی نفت ایران از انجام ثبت سفارش» را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: به پیوست تصویر نامه‌های شماره ۶۰/‏۱۴۵۳۵۵‬ مورخ ۰۳/‏۰۶/‏۹۷‬ و ۶۰/‏۳۲۵۱۵۰‬ مورخ ۱۸/‏۱۲/‏۹۷‬ دفتر مقررات صادرات و واردات، موضوع مستثنی بودن شرکت‌های فرعی شرکت ملی نفت ایران از انجام ثبت سفارش ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائید وفق مفاد فوق الذکر و با رعایت کامل سایر مقررات اقدام لازم معمول فرمایند.

حتما ببینید

به زودی به ریل باثبات اقتصاد بازمی‌گردیم

مسعود کرباسیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سال حمایت از کالای ایرانی …