شهرام جزایری چگونه دستگیر شد؟

شهرام جزایری چگونه دستگیر شد؟

صبح امروز رسانه‌ها خبر از دستگیری شهرام جزایری دادند.
وی قصد داشت با هویت تبعه افغانستانی از ایران فرار کند که ماموران گمرک او را در بار عدس پیدا می‌کنند.

حتما ببینید

خبرهای خوش از تمدید مصوبه ترخیص درصدی تا احیای دوایر ارزش گمرکات

خبرهای خوش رئیس کل گمرک ایران در اصفهان رییس کل گمرک ایران از احیای دوایر …