صادرات به عراق ۴۵درصد افزایش یافت/رشد صادرات به کشورهای همسایه

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی تازه ترین آمار تجارت خارجی نشان می دهد، ۵ کشور عمده مقصد صادرات ایران در ۱۰ ماه امسال به ترتیب چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و ترکیه هستند.

۷.۵ میلیارد دلار کالا به چین صادر شد

طی ۱۰ ماه گذشته از سال جاری، کشور چین میزبان ۲۴ میلیون و ۷۶۱ هزار تن کالای ایرانی به ارزش ۷ میلیارد و ۵۲۳ میلیون دلار بوده است که از لحاظ وزنی ۲۶.۱۰ درصد و از لحاظ ارزش ۲۰.۷۰ درصد از کل ارزش صادرات ایران را شامل می شود.

این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۲۸ میلیون و ۱۹ هزار تن کالا به ارزش ۸ میلیارد و ۱۴۹ میلیون دلار به چین کالا صادر شده بود.

به این ترتیب میزان صادرات به چین در ۱۰ ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی ۱۱.۶۳ درصد کاهش اما از لحاظ ارزشی ۵.۲۴ درصد افزایش را تجربه کرده است.

افزایش ۴۵ درصدی صادرات به عراق

عراق دومین کشوری است که میزبان عمده کالاهای صادراتی ایران در ۱۰ ماه سال جاری بوده است، به گونه ای که در این مدت ۱۶ میلیون و ۷۴۹ هزار تن کالای ایرانی به ارزش ۷ میلیارد و ۵۱۴ میلیون به این کشور صادر شده که از لحاظ وزنی ۱۷.۶۵ درصد و از لحاظ ارزش ۲۰.۶۷ درصد از کل ارزش صادرات ایران را شامل می شود.

این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۱۰ میلیون و ۹۴۶ هزار تن کالا به ارزش ۵ میلیارد و ۱۹۱ میلیون دلار به عراق، کالا صادر شده بود.

به این ترتیب میزان صادرات به عراق در ۱۰ ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی ۵۳.۰۲ درصد کاهش اما از لحاظ ارزشی ۴۴.۷۵ درصد افزایش را تجربه کرده است.

صادرات ۵.۳ میلیارد دلار کالا به امارات

در این رده بندی امارات با دریافت ۱۲ میلیون و ۱۷۳ هزار تن کالا به ارزش ۵ میلیارد و ۳۱۲ هزار دلار در رتبه سوم مقاصد صادراتی ایران قرار گرفته که این میزان صادرات از لحاظ وزنی ۱۲.۸۳ درصد و از لحاظ ارزشی ۱۴.۶۲ درصد از کل ارزش صادرات ایران را شامل می شود.

بررسی ها نشان می دهد در مدت مشابه سال گذشته ۱۴ میلیون و ۸۲۹ هزار تن کالا به ارزش ۵ میلیارد و ۲۱۲ هزار دلار کالا به امارات صادر شده است.

به این ترتیب میزان صادرات به امارات متحده عربی در ۱۰ ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۱۷.۹۱ درصد کاهش و از لحاظ ارزشی ۱.۹۳ درصد افزایش داشته است.

افزایش ۱۲ درصدی صادرات به افغانستان

افغانستان دیگر کشوری است که در ۱۰ ماه سال جاری بیشترین واردات از ایران را داشته است به گونه ای که در این مدت ۴ میلیارد و ۸۲۶ میلیون تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۵۳۲ میلیون دلار به این کشور صادر شده است که از لحاظ وزنی ۵.۰۹ درصد و از لحاظ ارزشی ۶.۹۷ درصد از کل ارزش صادرات ایران را شامل می شود.

این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۴ میلیون و ۷۷۵ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۲۵۶ میلیون دلار به این کشور کالا صادر شده بود.

بنابراین میزان صادرات به افغانستان در ۱۰ ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از لحاظ وزنی ۱.۰۸ درصد و از لحاظ ارزشی ۱۲.۲۴ درصد با افزایش مواجه شده است.

صادرات ۲ میلیارد دلار کالا به ترکیه

پنجمین کشوری که بیشترین کالای ایرانی را در ۱۰ ماه گذشته از سال جاری دریافت کرده است، کشور ترکیه است که میزبان ۶ میلیون و ۲۰۳ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۲۵ میلیون دلار اقلام صادراتی ایران بوده است؛ این حجم از صادرات از لحاظ وزنی ۶.۵۴ و از لحاظ ارزشی ۵.۵۷ درصد از کل ارزش صادرات ایران را شامل می شود.

بررسی ها نشان می دهد در ۱۰ ماه سال گذشته ۴ میلیون و ۱۳ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۶۶۹ میلیون دلار کالا به این کشور صادرات داشته ایم.

به این ترتیب میزان صادرات به ترکیه در ۱۰ ماه گذشته از سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی ۵۴.۵۸ درصد و از لحاظ ارزشی۲۱.۳۳ درصد افزایش را تجربه کرده است.

حتما ببینید

دفاع از عملکرد کارکنان زحمتکش گمرک در سرلوحه کار حراست قرار گیرد 

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک در جمع مسئولان حراست گمرکات کشور:  دکتر محمد …