صادرات ۱۹ میلیون دلاری کالاهای غیرنفتی/واردات کاهشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین آمار تجارت خارجی کشور، صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی در پنج ماه نخست سال جاری بالغ بر ۴۶.۲۹۶ هزار تن و به ارزش ۱۹ میلیون و ۳۱۸ هزار دلار بوده است.

این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، با کاهش ۲.۹۴ در وزن و افزایش ۱۳.۷۰ درصدی در ارزش مواجه بوده است.

همچنین میزان واردات کشور در این مدت بالغ بر ۱۳.۹۶۳ هزار تن و به ارزش ۱۸ میلیون و ۸۹۳ هزار دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی ۵.۸۲ و از لحاظ ارزشی ۹.۶۶ درصد کاهش داشته است.

اقلان عمده صادرات در این مدت، شامل میعانات گازی به ارزش ۲.۱۷۰ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۱.۲۳ درصد، پروپان مایع شده به ارزش ۸۴۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴.۳۷ درصد، روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین به ارزش ۷۳۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳.۸ درصد، متانول به ارزش ۵۶۰ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲.۹ درصد و پلی اتیلن گرید فیلم به ارزش ۴۹۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲.۵۷ درصد بوده است.

گزارش گمرک ایران حاکی از آن است که در مدت مذکور، بیش از ۳۰ درصد از ارزش کل صادرات ایران مربوط به پتروشیمی‌ها، ۱۱.۲۳ درصد مربوط به میعانات گازی و ۵۸.۴۸ درصد مربوط به سایر کالاها بوده است.

در این مدت مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران به ترتیب پنج کشور چین با سه میلیارد و ۷۷۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۹.۵۳ درصد، امارات متحده عربی با سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۸.۱۲ درصد، عراق با سه میلیارد و ۴۱۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۷.۶۹ درصد، افغانستان با یک میلیارد و ۴۳۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۷.۴۲ درصد و هند با ۹۸۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵.۱۱ بوده‌اند.

متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی ۴۱۷ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷.۱۳ درصد افزایش داشته است.

همچنین اقلام عمده وارداتی در این مدت، شامل قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سی‌سی با ساخت داخل ۱۴ تا کمتر از ۳۰ به استثنای لاستیک به ارزش ۸۸۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴.۶۷ درصد، برنج به ارزش ۸۶۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴.۵۷ درصد، ذرت دامی به ارزش ۸۱۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴.۳۱ درصد، لوبیای سویا به ارزش ۵۹۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳.۱۵ درصد و الکترود زغالی برای کوره‌ها به ارزش ۲۴۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱.۳ درصد بوده است.

در مقابل واردات عمده کالاها به ایران نیز در پنج ماهه نخست سال جاری به ترتیب از پنج کشور چین با چهار میلیارد و ۸۳۸ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۵.۶۰ درصد، امارات متحده عربی با دو میلیارد و ۶۶۸ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۴.۱۲ درصد، جمهوری کره با یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار و سهم ارزشی ۶.۶۱ درصد، هند با یک میلیارد و ۲۰۱ میلیون دلار و سهم ارزشی ۶.۳۶ درصد و آلمان با ۹۶۹ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵.۱۳ درصد انجام شده است.

متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی ۱.۳۵۳ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴.۱۱ درصد با کاهش مواجه شده است.

حتما ببینید

پلیس امنیت اقتصادی یار و همراه گمرک است 

در همایش پلیس امنیت اقتصادی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از خدمات، اقدامات و تحولات …