صدور الکترونیکی پروانه خروج موقت خودروهای شخصی زائران

مهدی میراشرفی در گفت و گو با خبرنگار مهر در رابطه با تمهیدات گمرک برای مراسم اربعین، با اشاره به صدور پروانه موقت خروج خودرو، اظهار داشت: تمامی گمرکات کشور مجاز به صدور پروانه موقت خروج خودروهای زائران هستند؛ این پروانه به صورت الکترونیکی صادر می شود و یک سال نیز اعتبار دارد.

رئیس کل گمرک ایران ادامه داد: زائران متقاضی برای دریافت پروانه خروج موقت خودروهای شخصی، باید با کارت ملی و مدارک مالکیت خودرو به گمرکات داخلی مراجعه و نسبت به انجام اظهار خروج موقت خودروهای خود اقدام کنند.

وی گفت: صدور پروانه خروج موقت خودرو بدون دریافت هزینه انجام می شود و تنها در حد ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان برای ورود اطلاعات از متقاضیان هزینه دریافت خواهد شد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: با توجه به اینکه گمرکات خدمات ۲۴ ساعته به زائران ارائه می کنند، متقاضیان دریافت پروانه خروج موقت خودرو، در صورت مراجعه به گمرکات گواهی خود را در کوتاه ترین زمان دریافت خواهند کرد.

وی تاکید کرد: هیچ محدودیتی در خصوص صدور مجوز برای خروج موقت خودروهای سواری زائران وجود ندارد.

میراشرفی همچنین با بیان اینکه امسال مرز جدیدی برای ورود و خروج زائران در نظر گرفته می شود، اظهار داشت: جهت تسهیل سفر زائران، مرز جدیدی به تعداد مرزهای کشور اضافه خواهد شد.

حتما ببینید

فصل الخطاب مدیریت در تجارت خارجی کشور باید گمرک باشد 

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز: رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و …