ضوابط جدید ترخیص کالا از گمرکات ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جمال ارونقی معاون امور گمرکی گمرک ایران در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی، دو بند تصویب شده در صورتجلسه رفع مشکلات ترخیص و کاهش رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: به پیوست تصویر نامه شماره ۴۹۲۷۰ مورخ ۲۵/۴/۹۸ رییس محترم دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی متضمن نامه شماره ۷۹۰۷۳ مورخ ۲۵/۴/۹۸ مقام محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی با عنوان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ارسال، با توجه به اینکه در بند ۱۲ مصوبات مندرج در نامه اشاره شده تصریح گردیده “وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک نسبت به ابلاغ، پیگیری و اجرایی نمودن صورتجلسه مورخ ۱۳/۴/۹۸ مورد تفاهم این دستگاه ها با موضوع بررسی مشکلات ورود و ترخیص کالا که با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در چارچوب اختیارات این دستگاه ها تنظیم گردیده است برای رفع مشکلات ترخیص و کاهش رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور اقدام نماید.” به موجب این بخشنامه بندهای  ۱ و ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳/۴/۹۸ جهت اجرا ابلاغ می گردد:

۱. در مورد ترانزیت خارجی کالا از گمرکات مرزی  به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛

الف) ترانزیت کالاهای گروه چهار به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ممنوع می باشد.

ب) ترانزیت کالاهای غیر گروه چهار در صورتی که جز ردیف تعرفه های معاف از ثبت سفارش موضوع تصویب نامه ۱۱۸۸۷۵/ت۵۶۰۲۸ ه مورخ ۱۱/۹/۹۷  هیات محترم وزیران باشد، به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیاز به ثبت سفارش ندارد.

ج) برای ترانزیت کالاهای غیر گروه چهار به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در صورتی که کالا جز ردیف تعرفه های معاف از ثبت سفارش نباشد، ثبت سفارش از نوع ورود به مناطق آزاد و یا ویژه و یا سرزمین اصلی کافی است و نیاز به ثبت سفارش از نوع دیگری ندارد.

۲.ترانزیت داخلی به مقصد سایر گمرکات نیاز به ثبت سفارش سرزمین اصلی دارد.

شایان ذکر است علاوه بر موارد اشاره شده،  مجددا اجرای دقیق مفاد بخشنامه  مبنی بر عدم نیاز به تمدید مجوز ثبت سفارش کالاهای اساسی که در گروه یک اولویت ارزی قرار گرفته اند، تاکید می گردد.

در خاتمه جهت جلوگیری از هر گونه ایستایی اقلام وارده به کشور از طریق مرزهای دریایی یا زمینی، بدینوسیله اعلام می دارد چنانچه گمرکات مرزی با مواردی برخورد نمایند که ترانزیت اقلام اظهار شده گروه ۲ کالایی نیاز به مجوز  ثبت سفارش داشته و علیرغم وجود سایر  شرایط قانونی و مقرراتی، مجوز ثبت سفارش صادره نیاز به تمدید اعتبار دارد، نسبت به ادامه مسیر کالای موضوع اظهارنانه ترانزیتی  اقدام و توجه لازم به گمرک مقصد درباره لزوم تمدید مجوز ثبت سفارش  در هنگام اظهار و انجام تشریفات قطعی کالا داده شود تا بدینوسیله از ایستایی  این کالاها در مرزهای ورودی به دلیل نیاز به تمدید ثبت سفارش جلوگیری شود.

حتما ببینید

دفاع از عملکرد کارکنان زحمتکش گمرک در سرلوحه کار حراست قرار گیرد 

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک در جمع مسئولان حراست گمرکات کشور:  دکتر محمد …