طرح کارورزی دانش آموختگان در فرآیند اجرا با مشکلاتی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد امینی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جلسه امروز شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با حضور استاندار مرکزی با دستور کار از پیش تعیین شده پیگیری شد که در این نشست موضوع بررسی اعمال معافیت مالیاتی ۲۰ ساله در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته از جمله  شهرستان خمین به عنوان منطقه محروم در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: براساس مفاد بند «ب» ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنج ساله توسعه در خصوص استفاده از معافیت مالیاتی ۲۰ ساله در مناطق کمتر توسعه یافته و تسری این تسهیلات به قبل از سال ۱۳۹۰، از آنجایی که شهرستان خمین طبق بند «و» مصوبه هیات وزیران در بهره گیری از تسهیلات جهت فعالیت های اشتغالزا تا پایان برنامه چهارم از مصوبات و معافیت های مربوط به مناطق کمتر توسعه یافته بهره مند گردیده، بخش خصوصی شهرستان خمین خواستار اعمال معافیت مالیات مزبور برای اشخاص مشمول ماده ۱۳۲ شدند که پروانه بهره برداری و شروع فعالیت آنها از مهر ۸۱ تا پایان اسفند ماه ۸۹ بوده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اراک بیان کرد: بر همین اساس، در این جلسه مصوب شد که از سال ۸۲ تا ۸۹ و این فاصله ۸ ساله، خمین مشمول معافیت قرار بگیرد و از تسهیلات مناطق محروم استفاده کند.

امینی خاطرنشان کرد: در دستور دیگر جلسه موضوع کارورزی دانش آموختگان دانشگاه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت که این طرح متاسفانه در استان مرکزی آن طور که باید مورد استقبال قرار نگرفته و مغفول واقع شده است.

وی خاطرنشان کرد: سهمیه استان در این مورد بیش از سه هزار نفر تعیین و بودجه آن هم تامین شده که باید جذب می‌شد اما تنها کمتر از صد نفر در این طرح جذب شده اند.

امینی عنوان کرد: البته در این مورد یکسری ایرادات قانونی و مشکلات بین دستگاهی وجود دارد که در واقع نیازمند بررسی و رفع اشکالات است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اراک اضافه کرد: در جلسه امروز مصوب شد پیشنهادات برای رفع مشکلات مذکور به تهران ارسال تا در هیات وزیران بررسی شود و با رفع اشکالات بتوانیم به بهترین نحو از این طرح برای تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآزموده استفاده کنیم.

حتما ببینید

استعفای دسته جمعی در اتاق بازرگانی زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، ۵ عضو از ۱۵ عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی …