عدم ترخیص و تسویه تعهد ارزی ذرت‌های آلوده به گمرک ارتباط ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با ۳ موضوع شامل «مجوز دو ماهه تردد خودروهای مناطق آزاد»، «تصمیمات اخیر درخصوص واردات برنج» و «تسویه تعهدات ارزی ذرت‌های آلوده در بندر امام خمینی(ره)» توضیحاتی ارائه کرد که به شرح زیر است.

۱-  در خصوص صدور مجوز ۲ ماهه تردد خودروهای مناطق آزاد: افزایش مهلت ورود موقت خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد اروند در راستای درخواست استاندار و سایر نمایندگان و مسئولین استان خوزستان با توجه به شرایط بد آب و هوایی، وجود ریزگردها و سیل اخیر در استان مزبور و همچنین صنعت گردشگری داخلی صورت پذیرفته است.

۲- تصمیمات اخیر درخصوص واردات برنج: مستند به تبصره ماده (۴) قانون مقررات صادرات و واردات، کلیه بخشنامه‌ها، دستورالمعل‌ها و مصوبات مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اجرا به کلیه دستگاه‌های مربوطه ابلاغ می‌شود. در این موضوع نیز لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج بر اساس نامه شماره ۶۱۵۶۸/۶۰ مورخ ۹۸/۲/۲۸ منضم به نامه شماره ۶۶۸۵۰/۶۰ مورخ ۹۸/۲/۳۰ معاون بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار وزارت مذکور جهت اجرا به کلیه گمرکات کشور ابلاغ شده است.

۳- تسویه تعهدات ارزی ذرت‌های آلوده در بندر امام خمینی(ره): بر اساس مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صاحب کالا در قبال گشایش اعتبار صورت پذیرفته مکلف به ارائه پروانه گمرکی جهت تسویه تعهد ارزی مربوطه است. بر اساس سوابق موجود گمرک اجرایی مربوطه بر اساس اعلام مرجع تحویل‌گیرنده نسبت به اعمال مقررات متروکه در اجرای ماده ۲۴ قانون امور گمرکی و تنظیم و ارسال اظهارنامه متروکه اقدام کرده است و عدم ترخیص کالا و عدم تسویه تعهد ارزی در ارتباط با وظایف گمرک ایران نیست.

حتما ببینید

تقویت هوشمندسازی سامانه ها و تجهیز گمرکات به ابزارهای کنترلی پیشرفته سبب رونق هر چه بیشتر تجارت می شود

رئیس سازمان توسعه تجارت در نشست مدیران گمرک : رئیس سازمان توسعه تجارت در نشست …