عملکرد صادراتی چیست؟

عملکرد صادراتی چیست؟

در آموزش صادرات منظور از عملکرد صادراتی میزان دستیابی یک شرکت به اهداف خود در فرایند صادرات یک محصول به بازارهای بین المللی است (کاووسیگل وژو ۱۹۹۴) یا تاثیر بازاریابی بر عملکرد صادرات ، در واقع عملکرد صادراتی نسبت عملکرد واقعی شرکت به هدف تعریف شده است.

انواع استراتژی صادراتی

در صورتی که شرکت بتواند به برنامه های صادراتی خود دست یابد عملکرد صادراتی برابر یک خواهد بود. در حالت ایده آل این نسبت بزرگتر از یک خواهد بود و در شرایط نامساعد نیز عملکرد صادراتی کمتر از یک است. البته باید توجه داشت عملکرد صادراتی از یک طرف به عملکرد واقعی شرکت مرتبط است و از طرف دیگر به دقت در هدفگذاری. در صورتی که هدف صادراتی با دقت انتخاب نشود ارزیابی عملکرد صادراتی کیفیت پایینی خواهد داشت و کمک کننده نخواهد بود. در نظر گرفتن هدف پایین برای یک شرکت می تواند منجر به بزرگ شدن کسر بالا شود در حالی که واقعا عملکرد واقعی خوب نبوده. همچنین هدف بیش از اندازه سختگیرانه نیز می تواند شرکت را با چالش مواجه کند.

 

نوین تجارت محترم  ویدئوهای بیشتر ببینید.     ۰۹۰۳۱۱۴۲۹۳۸

حتما ببینید

پروموشن در بازاریابی بین الملل

   ترفیع یا پروموشن Sales Promotion در بازاریابی بین الملل به فعالیت‌هایی اشاره دارد که منجر …