قوانین موازی روند صدور مجوزها را با مشکل روبه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، جبار کیانی پور عصر پنجشنبه در نشست مشترک شورای برنامه ریزی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در یاسوج برگزار شد، افزود: عوامل متعددی به عنوان موانع رونق تولید شناسایی شده که موانع ایجاد شده در قوانین تکراری از جمله این موارد است.

کیانی پور با بیان اینکه سیکل مجوزهای تکراری از جمله موارد قابل طرح در این محور است، ابراز داشت: در استان ما توسعه فرصت‌های سرمایه گذاری ضرورت داشته و توجه به استعلام‌ها و حذف قوانین تکراری نقش مؤثری در تحقق برنامه‌های توسعه‌ای دارد.

کیانی پور به موضوع اخذ تسهیلات اشاره کرد و عنوان داشت: موضوع مالیات‌ها، منابع و مصارف بانکی و ماده ۱۸۶ از جمله مواردی است که مدیریت مناسب آن و توجه به اهمیت آن در رونق تولید با حمایت از سرمایه گذاران می‌تواند خروجی مناسبی را رقم بزند.

رئیس اتاق بازرگانی یاسوج با بیان اینکه دشمن اقتصاد کشور را هدف قرار داده است، عنوان داشت: تدبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای کارآفرینان و سرمایه گذاران و تسهیل و کمک در فرایندهای قانونی در این بخش ضروری است.

کیانی پور تأمین اجتماعی را متعلق به کارگران و کارفرمایان دانست و ابراز داشت: علیرغم اینکه کارفرمایان و سرمایه گذاران مطالبات زیادی از دولت دارند، امروز کارفرمایان جریمه می‌شوند و حساب‌های ما مسدود شده و مشکلات متعددی برای ما رقم خورده است.

کیانی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی و سرمایه گذاران با توجه به افزایش نرخ ارز با مشکلات متعددی روبه رو شده و حمایت‌های مناسب برای کمک به این حوزه ضروری است.

حتما ببینید

گلستان به لژیونرهای بازرگانی در بازارهای هدف نیاز دارد

سیدعلی موسوی خورشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی بوده …