لغو ممنوعیت صادرات دام زنده ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک، در بخشنامه ای به کلیه گمرکات اجرایی موضوع رفع ممنوعیت صادرات دام زنده مولد غیرگوشتی و نیز صادرات پریفرم را ابلاغ کرد.

در قسمتی از این بخشنامه خطاب به گمرکات اجرایی آمده است: دستور فرمایید پس از اخذ تاییدیه سیستمی وزارت جهاد کشاورزی (در خصوص مولد نژاد و غیرگوشتی بودن دام های صادراتی) و ضمن اعمال ضوابط قرنطینه دامی با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

حتما ببینید

تقویت هوشمندسازی سامانه ها و تجهیز گمرکات به ابزارهای کنترلی پیشرفته سبب رونق هر چه بیشتر تجارت می شود

رئیس سازمان توسعه تجارت در نشست مدیران گمرک : رئیس سازمان توسعه تجارت در نشست …