لیست جدید معافیت از پرداخت مابه التفاوت ارز به گمرکات ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی معقولی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در بخشنامه ای به کلیه گمرکات اجرایی کشور موضوع اضافه شدن شمول معافیت ۴۵ ردیف کد های تعرفه گروه‌های کالایی جدید از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه ردیف ۲۱۴ و ۱۹۹-۱۸۷-۱۸۲-۱۶۲ سال جاری؛ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۷۴۵۹۶ مورخ ۹۷/۰۷/۰۲ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت به انضمام دو برگ شامل ۴۵ ردیف کدهای هشت رقمی تعرفه های لیست سوم گروه های کالایی از ردیف ۳۶۵۳ الی ۳۶۹۷ موضوع مصوبه شماره ۷۰۲۲۰/ت۰۵۵۶۳۳ مورخ ۹۷/۰۵/۲۴ که مشمول معافیت از پرداخت نرخ ارز اعلام گردیده است جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد.

ضمنا در مقابل برخی از ردیف تعرفه ها عبارت «برای واحدهای تولیدی» قید شده است که این ردیف ها صرفا در صورت واردات توسط واحد تولیدی مربوطه از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز معاف خواهد بود.

برای دریافت لیست جدید به اینجا مراجعه کنید. 

حتما ببینید

فصل الخطاب مدیریت در تجارت خارجی کشور باید گمرک باشد 

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز: رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و …