ماجرای کاشی ایرانی که به نام عراقی‌ها به سوریه صادر می شود

ماجرای کاشی ایرانی که به نام عراقی‌ها به سوریه صادر می شود

رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوریه گفت: تنها کشوری که با آن نرخ تعرفه صفر داریم، سوریه است اما به دلایل مختلف، این موضوع تا به حال بین گمرکات کشورها انجام نشده است.

حتما ببینید

گلستان به لژیونرهای بازرگانی در بازارهای هدف نیاز دارد

سیدعلی موسوی خورشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی بوده …