مجوز واردات ۱۴۰ میلیون دلار کالاهای مصرفی به مناطق آزاد صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک در نامه‌ای از اجرای مصوبه واردات گروه ۴ کالایی تا سقف ۱۴۰ میلیون دلار به مناطق آزاد خبر داد.

در این بخشنامه آمده است:‌ نظر به ضرورت رفع مشکلات فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و تصمیمات متخذه در نشست مورخ ۹۷.۱۱.۱۵ در حاشیه جلسه کمیسیون اقتصاد دولت، بدینوسیله تصویر صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷.۱۱.۱۶ موضوع واردات کالاهای اولویت چهارم کالایی به مناطق آزاد تجاری- صنعتی تا سقف ۱۴۰ میلیون دلار که با حضور نمایندگان تام‌الاختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه و تنظیم و طی نامه شماره ۲۵۸۶۳۱ مورخ ۱۳۹۷.۱۱.۲۴ از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی با دستور و تاکید بر ضرورت رفع مشکلات فعالان اقتصادی صدرالاشاره به این سازمان و اصل گردیده است برای اجراء ابلاغ و اعلام می‌دارد بر اساس مصوبات جلسه مذکور، مقرر گردید: 

۱- برای پیش‌ فاکتورهای جدید مناطق آزاد، چنانچه کالای وارده در گروه کالایی ۴ و در لیست مجاز اعلامی وزارت صمت باشد، صرفا تا تاریخ ۳۱ فروردین ماه سال ۱۳۹۸، مجوز ثبت سفارش صادر شود. (مسئول اجرا: وزارت صمت).

۲- ثبت سفارش‌های موضوع بند فوق صرفا در صورت وجود قبض انبار قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵، می‌تواند به صورت بدون انتقال ارز انجام شود. مسئولیت کنترل تاریخ قبوض انبار بر عهده سازمان‌های مناطق آزاد خواهد بود (مسئول اجرا: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی).

۳- در مورد ثبت سفارش‌های بدون انتقال ارز مناطق ا زاد که پیش از تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ صادر شده باشند و جزء کالاهای موضوع بند (۱) باشند امکان ویرایش، فراهم گردد. (مسئول اجرا: وزارت صمت).

۴- تا زمان استقرار گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد، رفع تعهد ثبت سفارشات مناطق آزاد، از طریق تایید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی انجام شود. (مسئولین اجرا: وزارت صمت و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی).

۵- لیست ردیف تعرفه‌های مربوط به اقلام موضوع بند ۱ فوق، توسط وزارت صمت تهیه و اعلام گردد. (مسئولین اجرا: وزارت صمت و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی).

۶- مسئولیت کنترل سقف ارزش (تا سقف ۱۴۰ میلیون دلار) ثبت سفارش‌های موضوع بندهای ۱ و ۳ برعهده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی باشد. (مسئول اجرا: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی).

مقتضی است گمرکات فوق‌الاشاره ضمن توجه به موضوعات فوق، ترتیبی اتخاذ نمایند تا مفاد صورتجلسه اشاره شده اجرایی گردد. 

حتما ببینید

پلیس امنیت اقتصادی یار و همراه گمرک است 

در همایش پلیس امنیت اقتصادی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از خدمات، اقدامات و تحولات …