مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صمت خبر داد :ساده‌سازی فرآیند صدور مجوزها/ کاهش تعداد مجوزهای وزارت صمت از ۸۰ مجوز به ۴۵ مورد

مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صمت با تاکید بر اقدامات موثر وزارت صمت در راستای تسهیل و تسریع فرآیند صدور مجوزها، کاهش تعداد مجوزها از ۸۰ مورد به ۴۵ مجوز را یکی گام‌های موثر در این راستا دانست.

حتما ببینید

پنجمین کنفرانس بین المللی هلدینگ و گروه شرکت ها

پنجمین کنفرانس هلدینگ شهریور ماه ۱۴۰۱ برگزار می‌شود پنجمین دوره کنفرانس با همکاری خانه صنعت، …