مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان برگزاری اولین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در دوره نهم، اعضای هیأت رئیسه مشخص شدند و مسعود خوانساری هم دوباره بعنوان رئیس انتخاب شد.

خوانساری در دوره هشتم هیأت نمایندگان اتاق تهران هم بر کرسی ریاست تکیه زده بود.

همچنین علا میرمحمد صادقی بعنوان نایب رئیس اول، محمد اتابک بعنوان نایب رئیس دوم، فاطمه مقیمی به عنوان منشی، ناصر ریاحی بعنوان خزانه دار نیز انتخاب شدند.

خوانساری در ابتدای این نشست و پیش از رأی گیری، با اشاره به برگزاری انتخابات دوره نهم به شکل مکانیزه، سلامت و سرعت این انتخابات را بعنوان یک شاخص برشمرد و گفت: سال قبل در نظرسنجی که میان فعالان اقتصادی انجام شد، بالغ بر ٨٠ درصد پرسشگران از وضعیت اقتصادی ناراضی بودند.

وی افزود: دلیل این نارضایتی بخشنامه‌های متعدد و فضای بد کسب و کار بود اما در عین حال فعالان اقتصادی از عملکرد اتاق تهران راضی بودند.

خوانساری با بیان اینکه کارگروه ویژه مقابله با تحریم را فعال خواهیم کرد، گفت: امیدواریم بتوانیم در حوزه مقابله با تحریم بیش از گذشته فعال باشیم.

حتما ببینید

استعفای دسته جمعی در اتاق بازرگانی زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، ۵ عضو از ۱۵ عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی …