معافیت گمرکی قطعات خطوط تولید مبهم است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جمال ارونقی در بخشنامه ای به رئیس امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی-معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد که برای رفع ابهامات مربوط به معافیت گمرکی اجزا و قطعات مورد نیاز ماشین آلات خطوط تولید، جلسه ای برگزار شود تا تطویل تشریفات گمرکی و انجام مکاتبات متعدد بی دستگاهی کاهش یابد.

در این بخشنامه آمده است: عطف به نامه گمرک راجع به «معافیت گمرکی اجزا و قطعات مورد نیاز ماشین آلات خطوط تولید» با عنایت به اینکه پیرو نامه وزارت صنعت، معدنن و تجارت و گمرک مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه به شرح:

«معافیت های صادره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خطوط تولید تا راه اندازی قابل اعمال بوده و برای قطعات و تجهیزات بعد از بهره برداری از خط تولید، معافیت، قابل اعمال نبوده و این کالاها مشمول ماخذ ردیف تعرفه های مذکور در کتاب مقررات صادرات و واردات می باشد.»

مورد توافق نمایندگان دو دستگاه صدرالاشاره قرار گرفته و مراتب از سوی دفتر واردات گمرک با عنوان کلیه گمرکات اجرایی ابلاغ گردیده است، به استحضار می رساند:

با عنایت به صدور مجوزهای معافیت از پرداخت حقوق ورودی موضوع بند غ ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی بعد از بهره برداری از خط تولید، توسط مرجع صدور مجوز معافیت (سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها) و عدم پذیرش مجوزهای معافیت صادره، توسط گمرکات اجرایی، به دلیل ابلاغ و اجرای تفاهم نامه مذکور، این امر مشکلات عدیده ای را برای واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی در سال رونق تولید به وجود آورده و باعث انجام مکاتبات متعدد فیمابین دو دستگاه و تطویل در انجام تشریفات گمرکی و با جلوگیری از استرداد حقوق ورودی واحدهای مذکور گردیده است.

لذا خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمایند به قید فوریت نسبت به تشکیل جلسه ای مشترک در این خصوص اقدام تا مورد اشاره شده در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و تخصصی بودن امر، مورد تدقیق و بازنگری قرار گرفته و ضوابط جدید در این خصوص تفاهم و به گمرکات اجرایی جهت اجرا ابلاغ گردد.

حتما ببینید

پلیس امنیت اقتصادی یار و همراه گمرک است 

در همایش پلیس امنیت اقتصادی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از خدمات، اقدامات و تحولات …