موانع موجود برسر راه تولیدکننده داخلی/لزوم کاهش قوانین دست وپاگیر

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان کاشفی امروز جمعه در همایش تولیدکنندگان کالاهای ایرانی اظهار داشت: یکی از بزرگترین جفاها به تولید کشور عدم اطلاع مردم از ظرفیت های موجود داخلی است.

وی افزود: در حمایت از کالای ایرانی یک محور خرید است و محورهای دیگری هم هستند که باید مورد توجه قرار گیرند که اولین مورد فضای کسب و کار است.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه بیان داشت: عوامل که در این وضعیت دخیلند خارج از حیطه اختیارات بخش خصوصی است و بهبود وضعیت قطعا شرایط بهتری را برای تولیدکنندگان فراهم می آورد.

کاشفی تصریح کرد: بسیاری از قوانین هستند که دست و پای تولیدکننده را بسته اند و با کاهش آنها می توان از تولید کننده حمایت کرد.

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران، سومین مسئله در حمایت از کالاهای ایرانی را صادرات عنوان کرد و افزود: با توجه به اشباع بازار داخلی توجه به صادرات در بهبود وضعیت تولیدکنندگان بسیار حائز اهمیت است.

حتما ببینید

ابلاغ ثبت ملی خانه وارطان و بنای اتاق بازرگانی به استاندار تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در یکی از نامه‌های علی‌اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی خطاب به …