نتایج انتخابات اتاق بازرگانی استان قزوین اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی پرزحمت پس از پایان رأی گیر ی پنجمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی استان قزوین که همزمان با سراسر کشور روز شنبه برگزار شد نتایج این دوره از انتخابات را دقایقی قبل اعلام کرد.

وی در گفتگو با خبرنگاران که شنبه شب در اتاق بازرگانی قزوین برگزار شد اظهار داشت: در این دوره از انتخابات ۴۸۰ نفر واجدشرایط رأی دادن بودند که ۲۲۸ نفر در رأی گیر ی شرکت کردند و در بخش بازرگانی، صنعت، کشاورزی و معدن افراد منتخب خود را برگزیدند.

پرزحمت تصریح کرد: در بخش بازرگانی مهدی بخشنده با کسب ۱۲۷ رأی بیشترین رأی را از آن خود کرد، سید علی حسینی با ۸۷ رأی، حسین ساروخانی با ۸۷ رأی، مصطفی عادلی فر با ۷۷ رأی، محمدرضا فاروقی با ۷۴ رأی برگزیده شدند.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات اتاق بازرگنی استان قزوین یادآورشد: همچنین در بخش صنعت مجید آهنگریان با ۹۲ رأی، منوچهر آزاد منش با ۹۱ رأی، مهدی عبدیان با ۸۹ رأی، نیما بصیری تهرانی با ۸۳ رأی و محمدرضا ماشاء اللهی با ۸۰ رأی بیشترین آرا را به خود اختصاص دادند و برای حضور در اتاق بازرگانی قزوین انتخاب شدند.

پر زحمت بیان کرد: در بخش معدن اصغر آهنی‌ها با ۹۰ رأی، امیر عادل طاهرخانی با ۷۸ رأی، منتخب افراد بودند.

وی گفت: در بخش کشاورزی هم علیرضا کشاورز قاسمی با ۱۰۵ رأی، مهدی جباری با ۸۹ رأی، سعید حلاج یوسف زادگان با ۸۴ رأی بیشترین رأی را کسب کردند.

پر زحمت اظهار داشت: در این دوره ۵۰ نفر در بخش‌های صنعت، کشاورزی، بازرگانی و معدن نامزد بودند که از ۲۵۰ رأی ریخته شده به صندوق‌ها ۱۵ نفر برای دوره پنجم انتخاب شدند.

حتما ببینید

استعفای دسته جمعی در اتاق بازرگانی زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، ۵ عضو از ۱۵ عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی …