نحوه ثبت سفارش، گشایش اعتبار و برگشت ارز صادراتی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، در این دستورالعمل چگونگی ثبت سفارش، واردات، گشایش اعتبار اسنادی و برگشت ارز صادراتی به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده است.

متن این دستورالعمل بدین شرح است:

به پیوست تصویر مصوبات شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰ ه مورخ ۲۲/۱/۹۷، ۸۱۱۱/ت۵۵۳۰۲هـ مورخ ۱/۲/۹۷، ۸۷۳۶/۵۵۳۰۰ مورخ ۲/۲/۹۷ و ۸۹۸۷/ت۵۵۳۰۰هـ مورخ ۲/۲/۹۷ هیأت محترم وزیران و اعلام اصلاح بند ۱۴ مصوبه طی نامه شماره ۶۵۹۵/۵۵۳۰۰ مورخ ۲۸/۱/۹۷ دبیر محترم هیأت دولت و همچنین تصویر نامه شماره ۳۷۵۱۰/۶۰ مورخ ۵/۲/۹۷ اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام ۶ برگ مصوبات کارگروه ماده ۱۴ مصوبه ۸۹۸۷ مورخ ۲/۲/۹۷، در ارتباط با ساماندهی و مدیریت بازار ارز در سال‌جاری ارسال و موارد مرتبط با عملکرد گمرک به شرح ذیل جهت اجرا، ابلاغ و اعلام می‌دارد:

۱- واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون انجام ثبت سفارش ممنوع می‌باشد. لذا گمرکات همجوار با مناطق بایستی ضمن استقرار کامل در ورودی کالا به مناطق ضمن اخذ ثبت سفارش جهت ورود کالا به مناطق نسبت به انجام تشریفات گمرکی کالاهای وارداتی به مناطق براساس مصوبه فوق و اعمال مقررات مناطق اقدام نمایند.

۲- صدور گواهی ورود کالا به این مناطق منوط به ارائه ثبت سفارش جهت ورود کالا به مناطق از سازمان توسعه و تجارت و تعیین منشأ ارز از سوی بانک مرکزی و انجام تشریفات گمرکی توسط گمرک همجوار آن منطقه خواهد بود.

۳- ارز مورد نیاز کلیه کالاهای ثبت سفارش شده و خدمات صرفاً از طریق سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز در چهارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأمین خواهد شد.

۴- براساس مصوبات فوق‌الذکر تمامی ثبت سفارشات صادره به استثنای مواردی که به آن اشاره خواهد شد با رویه بانکی صادر خواهد شد.

۵- ترخیص کالا با هر رویه منوط به تعیین منشاء ارز کالای وارداتی (صدور اعلامیه فروش ارز) از سوی بانک مرکزی خواهد بود که به صورت سیستمی اعلام می‌گردد.

۶- انجام ثبت سفارش با ارز متقاضی در چهارچوب دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز می‌باشد.

۷- در راستای بند ۶، واردات بدون انتقال ارز صرفاً در چهارچوب قانون مقررات صادرات و واردات و ماده (۳۸) آیین‌نامه اجرایی آن مجاز خواهد بود.

۸- واردات کالا از محل مجوزهای صادره توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران از محل بند ۹ ماده ۳۸ با ارائه ثبت سفارش با رویه بدون انتقال ارز خواهد بود.

۹- در راستای بند ۳ مصوبات جلسه کارگروه ماده ۱۴ و جلسه کارشناسی صورت گرفته مورخ ۳/۲/۹۷ درخصوص کالاهای وارداتی قبل از ۲۲/۱/۹۷ و یا دارای بارنامه حمل قبل از تاریخ مزبور مراتب به شرح ذیل اقدام گردد:
– ترخیص کالاهای موصوف از نظر ارائه ثبت سفارش بدون انتقال ارز با رعایت سایر مقررات بلامانع خواهد بود.
– مشمولین استفاده از این بند می‌بایست از تاریخ ۸/۲/۹۷ به مدت ۱۵ روز نسبت به اخذ ثبت سفارش اقدام نمایند.
– اعتبار ثبت سفارش مشمول این بند جهت ترخیص کالا صرفاً تا تاریخ ۱/۴/۹۷ خواهد بود و قابل تمدید نمی‌باشد.
– مقرر گردید شماره، تاریخ و تصویر بارنامه در اطلاعات ثبت سفارش از طریق سازمان توسعه و تجارت به طور سیستمی در اختیار گمرک قرار داده شود.
– در صورت ارائه ثبت سفارش مشمول این بند به آن گمرک (از طریق سیستمی)، کارشناسان موظف خواهند بود ضمن کنترل شماره و تاریخ بارنامه مندرج در ثبت سفارش و اطلاعات بارنامه اظهاری، در صورت مطابق از هر نوع نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام نمایند.

۱۰- نرخ ارز به طور یکسان برای همه مصارف ارزی از تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ براساس هر دلار معادل (۴۲۰۰۰) ریال تعیین می‌شود و متعاقباً در چهارچوب نظام شناور مدیریت شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و اعمال می‌گردد.

۱۱- کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

۱۲- مسئولیت اجرایی کردن سامانه پیشرفته اطلاعات مسافرین (API) برعهده وزارت کشور (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) است. وزارت کشور موظف است ظرف دو ماه سامانه ذی‌ربط را جهت بهره‌برداری آماده کند و تمامی دستگاه‌ها موظفند همکاری لازم را به عمل آورند.

۱۳- به منظور جلوگیری از خروج سرمایه، حواله ارزی صرفاً می‌تواند تحت مقررات و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی صورت گیرد .

۱۴- ورود ارز همراه مسافر تا سقف مبلغ ده هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز و ورود مبالغ بیشتر در صورت اظهار طبق ضوابط اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع خواهد بود که لازم است همکاران توجه کافی به این موضوع داشته باشند.

مقتضی است دستور فرمایید ضمن رعایت دقیق تصویب‌نامه‌های مورد اشاره هیأت محترم وزیران و موارد مرتبط اعلامی فوق و نظارت دقیق بر عملکرد همکاران زیرمجموعه با رعایت کامل مقررات و سایر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های این مرکز اقدام قانونی لازم معمول دارند.

حتما ببینید

دفاع از عملکرد کارکنان زحمتکش گمرک در سرلوحه کار حراست قرار گیرد 

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک در جمع مسئولان حراست گمرکات کشور:  دکتر محمد …