نظام بانکی در اجرای بازل، دو پله عقب است

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان مولوی در نشست شکل دهی آینده و سیاستگذاری پولی و مالی که در اتاق بازرگانی ایران در حال برگزاری است، گفت: نظام بانکی ایران بازل دو را می‌گذراند، در حالیکه پاکستان و سایر کشورهای دنیا بازل های ۳ و ۴ را در حال پاس کردن دارند. این درحالی است که در زمینه مدیریت ریسک نیز، تنها یک بانک ایرانی موضوع مدیریت ریسک را مدنظر قرار داده و پیش برده است.

دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران با اشاره به گزارشی که در مجامع بانکی دنیا تهیه شده است، گفت: گزارش مربوط به بانک‌هایی است که هزاران میلیارد دلار سرمایه و دارایی دارند و ارزش آنها از کل اقتصاد ایران بالاتر است، بنابراین این گزارش بر روی پلت فرمها و بانک‌های قدیمی صورت گرفته و حرکت آنها را به سمت بانکداری مدرن نشان می‌دهد؛ به نحوی که نتیجه تحقیق نشان می‌دهد که در دنیا در حوزه تأمین مالی ۴ تغییر پرداخت، بازار، مدیریت سرمایه گذاری و بیمه و تأمین مالی به ثبت رسیده است.

وی افزود: در ایران ابزارهای پرداخت پیش رفته و هشت میلیون دانلود از روی یک اپلیکیشن پرداخت و تراکنش مالی به ثبت رسیده است؛ اما در حوزه سپرده جهان با روشی که ایران وام می‌دهد، پیش نمی‌رود؛ بلکه تغییرات ساختاری بسیار بزرگی در این حوزه انجام شده؛ اما متأسفانه تغییرات به نحوی سریع است که مدیرعامل جی پی مورگان بر این باور است که ظرف چند سال آینده، چیزی به نام بانکداری کنونی وجود ندارد.

مولوی گفت: بحث بر سر این است که عادت مشتریان در دنیا، در حال شکل دادن ابزارها و روش‌های تأمین مالی در دنیا است؛ به این معنا که ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که هشت سال پیش اگر می‌گفتیم که یک پیرمرد از گوشی هوشمند خود تاکسی تلفنی می‌گیرد، کسی باور نمی‌کرد. موضوع دیگر البته، قدرت انتخاب در دنیا است که بر خلاف ده سال قبل، در حال افزایش سریع است.

وی افزود: مجمع جهانی اقتصاد بر این باور است که تجربیات دیجیتال مشتریان، در تضاد واقعی با سیستم بانکداری استاندارد قرار گرفته است؛ به این معنا که از آنجایی که اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی فاصله دارد، این نکته را درک نمی‌کنیم.

مولوی با بیان اینکه اکنون شاهد عدم تمرکز در رتبه بندی‌های دنیا هستیم، گفت: شکل دهی آینده سیاستهای پولی و بانکی با کلیات امکان پذیر نیست.

ادامه دارد

حتما ببینید

بیشترین توان قوه قضائیه به حمایت از تولید اختصاص دارد

در پی سفر رئیس و معاونان قوه قضائیه به استان کهگیلویه و بویراحمد، حمزه خلیلی، …