نکات اساسی در تنظیم یک قرارداد بین المللی

قراردادهای اقتصادی بین المللی معمولا سه جنبه فنی، بازرگانی و حقوقی دارند که هر سه جنبه باید مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند. در ادامه نکاتی چند در باب تدوین قراردادهای بین المللی و مواد مربوطه ارائه شده است:

۱- مشخصات طرفین قرارداد

هر قراردادی همیشه دست کم دو طرف دارد و تعیین و مشخص کردن دقیق طرفها در عقود از مسلمات حقوقی است. در این رابطه ذکر موارد زیر در قراردادهای بین المللی ضروری است:

الف- نام و نشانی و مشخصات قانونی طرف ایرانی قرارداد.

ب- نام کامل و مشخصات دقیق نماینده طرف ایرانی قرارداد. شماره و تاریخ و نام صادر کننده اعتبارنامه نماینده مجاز برای امضای قرارداد.

ج- نام و مشخصات کامل طرف خارجی قرارداد بر اساس مدارک قانونی. طرف خارجی قرارداد بایستی مدارک قانونی بودن سمت خود را که به تایید مراجع ذیصلاح در کشور متبوع وی رسیده و توسط کنسولگری یا سفارت ایران در محل نیز گواهی شده باشد ارائه نماید.

د- نام و مشخصات نماینده صاحب امضاء و تام الاختیار موسسه طرف خارجی قرارداد و نام صادر کننده و شماره و تاریخ اعتبارنامه رسمی نماینده جهت امضای قرارداد.

ه- سایر مشخصات لازم طرفین قرارداد بر حسب موضوع قرارداد در صورت نیاز.

۲- نوع قرارداد

ذکر موضوع قرارداد بطور دقیق لازم است. نوع، مقدار، مشخصات کمی و کیفی کالا و در صورت لزوم خدمات بعد از قرارداد باید روشن شود. چنانچه موضوع قرارداد ارائه خدمات باشد، نوع و محل ارائه خدمات باید به وضوح مشخص شود.

۳- مدت قرارداد

در متن قرارداد بایستی تاریخ شروع و خاتمه قرارداد مشخص و به مقتضای موضوع قرارداد جدول زمان بندی شده مراحل انجام کار ضمیمه قرارداد شود. ضمنا بر حسب نوع قرارداد تغییرات احتمالی در مدت قرارداد و شرایط آن نیز پیش بینی گردد.

۴- مبلغ قرارداد

کل مبلغ قرارداد باید به حروف و عدد به تفکیک ارزی یا ریالی و در صورت لزوم ارزی و ریالی ذکر گردد. نسبت یا مقادیر ارزی و ریالی قرارداد باید متناسب با نوع و حجم کارهای مندرج در قرارداد باشد. باید اجزا مبالغ ارزی و ریالی قرارداد از قبیل قیمت کالا، هزینه حمل، خدمات و غیره با توجه به مقررات ارزی کشور و به تفکیک در قرارداد قید گردد.

مبنای قیمت گذاری کالا اعم از فوب، سی.اف.آر و غیره باید مشخص و قیمت واحد کالا بر مبنای خالص یا ناخالص دقیقاً معین گردد.

 

ارز مورد قرارداد تغییر شرایط و مشخصات فنی حق واگذاری انجام موضوع قرارداد به غیر
روش پرداخت در معاملات بین المللی هزینه ها، حقوق و عوارض گمرکی فورس ماژور (Force Majeure)
بازرسی و نظارت بیمه کالاهای خریداری شده قانون حاکم بر قرارداد
نحوه حمل حق بیمه سازمان تامین اجتماعی حل و فصل اختلافات
ترخیص کالا مالیات فسخ
ضمانتنامه ها قطعات یدکی و ابزارآلات ابطال
تعدیل قیمت آموزش مکاتبات
تغییر مقادیر کار کارکنان خارجی زبان قرارداد
نقشه ها و دستورالعمل ها دیرکرد و جریمه ضمائم قرارداد

 

ادامه مطلب در فایل پیوستی…

حتما ببینید

اسناد بازرگانی بین الملل

  معامله یا تجارت به معنای معاوضه دو یا چند ارزش با هم می باشد. …