هزینه های بیمه باربری

ردیف

خطرات و هزینه‌های تحت پوشش

A

B

C

۱

آتش‌سوزی

۲

انفجار

۳

به گل نشستن کشتی یا کرجی

۴

زمین‌گیر شدن

۵

غرق شدن

۶

واژگون شدن

۷

واژگون شدن یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی

۸

تصادف یا برخورد کشتی، کرجی یا وسیله حمل با هر جسم خارجی

۹

تخلیه کالا در بندر پناه

۱۰

زیان همگانی

۱۱

به دریا ریختن کالا جهت سبک‌سازی

۱۲

هزینه زیان همگانی

۱۳

هزینه نجات

۱۴

مسئولیت متقابل در تصادم

۱۵

هزینه ارسال کالا به مقصد

۱۶

هزینه به حداقل رساندن خسارت

۱۷

زلزله، فوران آتشفشان

 

۱۸

شسته شدن کالا از روی عرشه

 

۱۹

ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به کشتی، کرجی، انبار وسیله حمل کانتینر

 

۲۰

ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه بوسیله حمل زمینی، لیفت وان یا محل نگهداری

 

۲۱

زیان کلی مربوط به فقدان (تلف) هر بسته در جریان حمل

 

۲۲

زیان کلی مربوط به هر بسته که در حین بارگیری یا تخلیه از کشتی، کرجی، به دریا بیفتد

 

۲۳

طوفان

 

 

۲۴

راهزن دریایی

 

 

۲۵

خسارت‌های ناشی از فعل یا تقصیر اشخاص ثالث

 

 

۲۶

خسارت‌های ناشی از باران و آفتاب

 

 

۲۷

دم کردن

 

 

۲۸

خسارت‌های ناشی از عمل کارکنان کشتی (باراتری)

 

 

۲۹

سرقت

 

 

۳۰

عدم تحویل

 

 

۳۱

سائیدگی و زنگ‌زدگی

 

 

۳۲

نشت

 

 

۳۳

شکست

 

 

۳۴

لب‌پریدگی، کج شدن خراشیدگی و ضربه زدگی لک برداشتن

 

 

۳۵

خسارات ناشی از چنگک

 

 

۳۶

روغن‌زدگی، به گل آلوده شدن، به رنگ و اسید آلوده شدن

 

 

۳۷

خسارت ناشی از کالای مجاور (بو گرفتن برخورد آلودگی)

 

 

۳۸

کرم‌زدگی موش خوردگی- حشره زدگی

 

 

۳۹

دله دزدی

 

 

۴۰

ریزش

 

 

۴۱

کسری

 

 

 

حتما ببینید

عوامل موثر در انتخاب حالت بیمه حمل و نقل بین الملل

تصور ما این است که شما میدانید بیمه تجاری یا بیمه حمل و نقل چیست؟ …