هیات رئیسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین دوره انتخابات هیات رئیسه کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق بازرگانی ایران برگزار و رئیس جدید کمیسیون برای مدت دو سال انتخاب شد. در این انتخابات علی اکبر عبدالملکی به عنوان رئیس، مجید پورکاید به عنوان نائب رئیس و علیرضا آرحیمی به عنوان نائب رئیس دوم و مسعود شیرین کلام به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب شدند.

این انتخابات هر دو سال یک بار برگزار می شود. در دو دوره قبلی احمد اصغری قاجاری رئیس این کمیسیون بود.

کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر که اعضای اصلی آن مرکب از هیئت نمایندگان اتاق ایران هستند با بکارگیری مشاوران در سه حوزه گردشگری، ورزش و هنر  در ارائه راهکارهای مناسب برای تسهیل و حل مشکلات موجود سعی می کنند. این کمیسیون  از کلیه صاحبنظران بخش خصوصی و تشکلها و بخش دولتی در جلسات، نشستها و کارگروههای خود بهره گیری می کند تا در راستای بهبود محیط کسب و کار و اشتغال گام بردارند.

حتما ببینید

ابلاغ ثبت ملی خانه وارطان و بنای اتاق بازرگانی به استاندار تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در یکی از نامه‌های علی‌اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی خطاب به …